VAKUUM

Stykket handlar om eit treffpunkt, ein kafeteria i Midtausten – Irak, Syria eller Libanon.

Denne staden har vore ein sosialiseringsarena for alle og spesielt for ungdom som oppsøkte trivsel, spenning og ikkje minst vaksne førebilete. Plutseleg er staden tom. Dette skyldast krig, naturkatastrofar eller børsfall / økonomi krise.

Stykket tek føre seg alle karakterane sine opplevingar i den nye situasjonen. Dei eksistensselle spørsmåla blir tilarbeida gjennom den dominante økonomiske makta over menneske. Nesten alt forsvinn mellom nummererte kodar. Derfor spør alle om tilhøyrsla si og finn ikkje riktig svar. Kanskje skapar dette nokre dilemma i publikum?

 

Manus og regi: Shwan Wahed

KRANTZ: Light – You blew it

Årets siste KRANTZ er ein sprelsk og litt annleis konsert. Rik på kontrastar og naturbilete er konserten ein gjennomarbeida musikalsk heilskap der stykka går saumlaust over i kvarandre. Musikken er skrive av Håkon Thelin, Christian Wolff, John Adams, Salvatore Sciarrino og Jacob Druckmann.

Velkomen til ein stemningsfull konsert på Nynorskens hus laurdag 2.desember kl. 19.00!

 

Medverkande:

Mathias Halvorsen, piano

Guro Asheim, fiolin

Nikolai Matthews, kontrabass

 

KRANTZ er ein liten konsertserie på Nynorskens hus midt i Oslo sentrum der musikken kjem så nær som mogleg. Etter konserten er publikum hjarteleg velkomne til å ta eit glas med musikarane medan meiningar, synsing og anna opplevingsbasert prat flyt fritt.

Meir informasjon kan du finna her:

Krantz si heimeside

Facebook

MÅ – Sarah Kane

Kva vil det seie å vere menneske i ei verd der ein er utsett for ekstremt tap, lengsel og påkjenningar? I dette rå, ærlege og stemningsfulle tekstuniverset vevast minne, draum og ulike røyndommar inn i kvarandre av ni ulike stemmer på scena.

Sarah Kane (1971–1999)  reknast som ein dei viktigaste, britiske dramatikarar på slutten av 1900-talet med sine fem skodespel forfatta mellom 1995 og 1999. Kane er kjent for å tematisere den tunge sidene av menneskesinnet som lyst smerte, død og tortur, ofte i ekstreme sceniske formar med skildringar av drap, mishandling og valdtekt.

skil seg frå Kane sine andre skodespel med fråveret av den sceniske valden som er å finne i dei andre stykka hennar. Kampen mot det mørke i mennesket står likevel også sentralt i stykket, som også er blitt verdskjent for ein leik med innhald og form. Som del av framsyninga har Teaterlaget også med seg videokunstnaren Sigurd Ytre-Arne.

Teaterlaget i Bondeungdomslaget i Oslo syner MÅ av Sarah Kane.

er omsett til nynorsk av Finn Iunker.

Regi: Hedda Solberg Rui
Video: Sigurd Ytre-Arne
Ljos: Jøran Nordmann

På scena

Emil Beck Stenstad
Vivian Brattsti Sørensen
Frøydis Dahlø
Endre Flatmo
Mari Elise Haugen
Lena Sanne
Aila Sinober
Anita Topnesvåg Wergeland-Jensen
Heidrun Sølna Øverby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto/redigering: Terje Svindseth/Endre Flatmo

Platelansering «Kom Regn» med Kvindelige Studenters Sangforening

Kvindelige Studenters Sangforening er aktuelle med nytt album! Utgjevinga heiter «Kom Regn» og er deira 4. plate og 3. utgjeving på Lawo Classics. Dette albumet inneheld musikk av komponistar som Fartein Valen, Arne Nordheim, Egil Hovland, Bjørn Kruse og Knut Nystedt.

Dei ynskjer å feire denne dagen med deg, og held difor lanseringskonsert. Her skal dei framføre eit utdrag frå plata, og det vert sjølvsagt sal av den nye CD-en deira. I tillegg skal dei framføre noko av repertoaret dei tek med seg på konkurranse i Spania veka etter.

Dirigent: Marit Tøndel Bodsberg

Hjarteleg velkomen!

 

For meir informasjon, kan du sjå:

Facebook-hending
Nettside

Mozart på 123 – BALL

På vårt forrykande BALL møtest Mozart og norsk folkekultur. Her kjem Storbygard, Oslo Camerata, Den mangfaldige scenen, Nordberg Strykeorkester, Leikarringen i BUL og Songlaget i BUL og Blåne.

Det blir levande musikk, dans, pudder og vakre klede. Du kan oppleve Nattas dronning og Fanitullen og får servert punsj, kaffi, kaker og spekemat.

Ballet blir leia av danse- og spelemeister Vegar Vårdal, scenekunstnar Erlend Samnøen, dirigent og musikar Arvid Engegård, musikar Juliet Jopling, musikar Bjørn Kåre Odde, dirigent Liv Ulvik og Liv Hege Skagestad.

På dette ballet er det inga aldersgrense og det er ope for alle som ynskjer å oppleva eit ekte tradisjonelt ball.

 

Dette arrangementet er ein del av festivalen «Mozart på 123» – arrangert av Engegårdkvartetten og Nynorskens hus med vener. For informasjon om alle arrangementa og festivalpass, kan du sjå www.mozart123.no.

 

For meir informasjon:

Facebook-hending
Heimeside
Mozart-festival – Nynorskens hus
TicketCo

Oslo Early: ROBERT + CLARA = SANT

Dette unike konsertføredraget frå Noregs nye hammarklaverstjerne Christina Kobb tek føre seg den gryande kjærleik og musikalske kommunikasjon mellom Clara og Robert Schumann. Ettersom far til Clara, Friedrick Wieck, var sterkt imot deira ekteskapsplanar, var kommunikasjonen i fleire år avgrensa til utveksling av komposisjonar og brev som blei smugla ut via hushjelpa. Nokre av desse breva mellom Robert og Clara blir lese mellom dei pianistiske kjærleikserklæringane.

 

Program:
Franz Liszt (1811–86)/Robert Schumann (1810–56): Liebeslied,
S566/R53, «Widmung». Liszts arrangement (1848) av den fyrste
lieden i Schumann’s op. 25, Myrthen

Clara Wieck (1819–96): Scherzo no. 1, d-moll, op. 10 (1838)

Clara Wieck: Quatre Pièces caractéristiques, op. 5 (1835–36)
III Romance
IV Scene Fantastique: Le Ballet des Revenants

Robert Schumann: Sonate nr. 1, op. 11, fiss-moll (1833–35)
Clara zugeeignet von Florestan und Eusebius
Introduzione. Un poco Adagio – Allegro vivace
Aria
Scherzo e Intermezzo. Allegrissimo
Finale. Allegro un poco maestoso

 

For meir informasjon, kan du sjå
Facebook
Oslo Early

Oslo Early: Barokkanerne og Ingeborg Christophersen: RECORDARE VENEZIA

EI FLYTANDE VERD

Barokkanerne og blokkfløytevirtuosen Ingeborg Christophersen tek oss med til Venezia, perla i Adriaterhavet, som i over tusen år var ein av verdas rikaste maktbastionar.

Med utgangspunkt i blokkfløyta, dveler konserten ved musikk frå sjørepublikken dei siste 200 åra med komponistar som Bassano, Castello, Galuppi, Legrenzi, Marini, Uccellini og spesielt Vivaldi. Sistnemnte sine halsbrekkande konsertar for flautino er noko av det ypparlegaste som nokosinne er skrive for blokkfløyte og representerer på ein strålande måte venetiansk prestezza, der skapingsprosessen var prega av eit uhorveleg arbeidstempo kombinert med suveren, uanstrengt formbevisstheit.

 

Program

Antonio Vivaldi (1675–1741) «Concert per Flautino» i C-dur (RV444) Allegro non molto, Largo, Allegro molto
Giovanni Legrenzi (1626–1690) Sonata seconda a 4, frå La Cetra, opus 10 (Venezia, 1673)
Giovanni Bassano (1560/61–1617) Pulchra es amica mea (diminusjonar over Palestrinas motett) (Venezia, 1591)
Dario Castello (1621–1658) Sonate 10 frå bok to for to fiolinar og continuo (Venezia, 1629)
Biagio Marini (1594–1663) Passacaglia i g-moll frå opus 22 (Venezia, 1655)
Marco Uccellini (omlag 1603–1680) Aria Quinta sopra la Bergamasca (Venezia 1642)
Baldassare Galuppi (1706–1785) Concerto a quattro nr. 1 Grave e adagio, Spiritoso, Allegro
Antonio Vivaldi (1675–1741) Concerto del Gardellino (RV 90) Allegro, Largo, Allegro

Fiolin: Huw Daniel og Jesenka Balic Zunic
Bratsj: Mari Giske
Cello: Gunnar Hauge
Lutt: Jadran Duncumb
Cembalo: Christian Kjos

 

For meir informasjon:

Facebook-hending

OsloEarly
Barokkanerne

Fortellevill – Opp frå havet

Har du nokon gong gått langs ei bryggje på ein solrik sommardag? Har du sett kor fint det kan vere når havet glitrar, og bølgjene rullar inn mot land? Og mens du går der og kjenner den varme vinden i ansiktet, så dukkar det kanskje opp noko skinnande ute i bølgjene, noko fargerikt! Og høyr, det syng! Og kanskje det snakkar?
Her får du høyre kva som kan skje når vi fiskar opp både det eine og det andre frå havet, noko stort, noko lite, noko som viser seg å vere noko heilt anna enn det du trudde.

Fortellevill består av felespelarane Jon Hjellum Brodal og Tuva Færden og forteljar Anette Sandvær. Saman leiker dei seg med ord og tonar, og fortel både tøysete, tullete, spennande og akkurat passeleg alvorlege historier.

Anette Sandvær – forteljar
Jon Brodal – hardingfele
Tuva Færden – hardingfele
Dominic Kelly – regissør

Framsyninga er hovudsakleg for inviterte skuleklassar, men er også open for andre. Målgruppa er born frå 5 år og oppover. Det kostar kr. 50 som du kan betala med VIPPS eller kontant i døra.

Den fri kjærlighets by av Edvard Munch

Stykket «Den fri kjærlighets by» (1904) er ein satire over Kristiania-bohemen, skrive av Edvard Munch i ein turbulent periode av livet hans, der idealet om fri kjærleik blir sett på dagsorden. Oppsetjinga har eit ekspresjonistisk og fargerikt visuelt språk, som understrekar den absurde og fragmentariske handlinga i Munch sin tekst.

Hovudpersonen i teksten, Songaren, er ein fattig kunstnar som oppsøkjer Den fri kjærlighets by på leit etter uforpliktande kjærleik og lukke. Her treff han nokre kvinner med pengar, makt og fridom, mellom andre Dollarprinsessa og Sportselskarinna som forbarmar seg over den fattige kunstnaren. Desse kvinnene er kanskje for frie – dei vil eige han. Songaren blir sjuk og klarer ikkje å elske (med) Dollarprinsessa, i tillegg vil han ikkje gifte seg med henne. Dette fører til at han blir forfølgt, ikkje berre av kvinnene, men av heile byen, politi og rettsvesen. Songaren blir fengsla og blir tiltalt for å ha forbrote seg mot kvinna og for diverse «gadeuorden». Ein disputt mellom dommarane og borgarane i byen ender med ein klar dom over den tiltalte.

Det er ei intim framsyning med levande musikk og nær kontakt mellom publikum, utøvarar og figurar.

Regi/scenografi/dokkedesign/kostyme: Tormod Lindgren
Tekst: Edvard Munch / Aina Villanger
Musikk: Rolf Gupta
Utøvarar: Gisle Hass, Christina Ørbekk Nicolaisen, Cecilie Solberg Knudsrød, Tessa Lepistö og Rolf Gupta
Regiassistent: Svein Hofset. Dokkene/figurane er laga av Tormod Lindgren assistert av Marthe Brandt

Facebook-hending

Kjøp billett via TicketCo eller betal med VIPPS i døra.

KRANTZ – Atem String Quartet

På haustens fyrste KRANTZ-konsert får vi besøk av den nyetablerte Atem String Quartet – den einaste norske kvartetten som er plukka ut til å delta på Trondheim International Chamber Music Competition i september. Atem String Quartet består av fiolinistane Maria Angelika Carlsen og Eva Stalheim, bratsjisten Marthe Husum og cellisten Frida Fredrikke Waaler Wærvågen. Kvartetten har base i Oslo og København, og dei fire musikarane har spelt saman i det prisvinnande orkesteret Ensemble Allegria i mange år. På programmet står noko av den aller beste musikken som er skrive for strykekvartett, så det er berre å gle seg!

 

Program:

Mozart strykekvartett nr.14 i G-dur

Sjostakovitsj strykekvartett nr.8 i c-moll

Brahms strykekvartett nr.2 i a-moll

 

Velkomen til konsert i Nynorskens Hus laurdag 23. september!

 

For meir informasjon om KRANTZ:

Heimeside

Facebook