OSLO GRIEG FESTIVAL

Oslo Grieg Selskap inviterer til Oslo Grieg Festival 2020.

Kunstnaren, tonediktaren og mennesket Edvard Grieg inspirerer. Grieg Selskapet i Oslo blei etablert 15. juni 1993 på Griegs 150-årsdag. Oslo Grieg Festival er tufta på ein stor tradisjon og fagleg tyngde som vi ønskjer å la nye, unge krefter fargelegge. Påmelding på e-post til rigmorjo@gmail.com eller einarsn@hotmail.com.

Melding om Covid-19 / Coronaviruset

Vi følgjer med på utviklinga av coronaviruset (COVID-19) og råda gitt av norske myndigheiter og Folkehelseinstituttet. Les meir om retningslinjer og komande hendingar her.

Ein dag i Nynorskens hus

I januar og februar 2020 hadde Nynorskens hus besøk av 900 Oslo-elevar som kom innom huset to gonger kvar. Fyrst for å få ei oppdagings- og danningsreise i språk og kultur i Nynorskens hus og for å sjå Gullfebla av Den mangfaldige scenen. Les meir på DKS sine heimesider.

Komande framsyningar

Laster Hendingar

Komande Hendingar