Oslo Early: ROBERT + CLARA = SANT

Dette unike konsertføredraget frå Noregs nye hammarklaverstjerne Christina Kobb tek føre seg den gryande kjærleik og musikalske kommunikasjon mellom Clara og Robert Schumann. Ettersom far til Clara, Friedrick Wieck, var sterkt imot deira ekteskapsplanar, var kommunikasjonen i fleire år avgrensa til utveksling av komposisjonar og brev som blei smugla ut via hushjelpa. Nokre av desse breva mellom Robert og Clara blir lese mellom dei pianistiske kjærleikserklæringane.

 

Program:
Franz Liszt (1811–86)/Robert Schumann (1810–56): Liebeslied,
S566/R53, «Widmung». Liszts arrangement (1848) av den fyrste
lieden i Schumann’s op. 25, Myrthen

Clara Wieck (1819–96): Scherzo no. 1, d-moll, op. 10 (1838)

Clara Wieck: Quatre Pièces caractéristiques, op. 5 (1835–36)
III Romance
IV Scene Fantastique: Le Ballet des Revenants

Robert Schumann: Sonate nr. 1, op. 11, fiss-moll (1833–35)
Clara zugeeignet von Florestan und Eusebius
Introduzione. Un poco Adagio – Allegro vivace
Aria
Scherzo e Intermezzo. Allegrissimo
Finale. Allegro un poco maestoso

 

For meir informasjon, kan du sjå
Facebook
Oslo Early