Mozart på 123

Vi byr på tre dagar med det beste vi veit: Wolfgang Amadeus Mozart.

 

Helga 10.–12. november 2017 vil Engegårdkvartetten og Nynorskens hus skape eit møte med guten, mannen, musikaren og komponisten Wolfgang Amadeus Mozart.

Internasjonalt anerkjente klassiske musikarar møter folkemusikarar, dansarar, akademikarar og studentar på denne festivalen der Mozart blir undersøkt og formidla gjennom konsertar, tekstar, samtalar, scenekunst og dans. Under festivalen kan du oppleve nokre av Mozarts meisterverk som truleg aldri har vore framført i Noreg (KV 123 og 205) og nokre som truleg aldri har vore spela i si heilheit i Oslo (KV 334). Festivalen Mozart på 123 tar også med nokre av hans mest elska verk for kammerensemble, song, klaver og kammerorkester. Festivalen har tre hovudkonsertar, to kafékonsertar med servering og eit ball, der tradisjonane frå Mozart si tid møter norsk folkekultur.

 

Festivalens heim er Nynorsken hus, medan konserten på søndagen kl. 19 er i aulaen på UiO.

 

Få med deg heile helga med Festivalpass for berre 700 kr., eller kjøp enkeltbillettar via lenkja til høgre.

 

I følgje Aftenposten 30.08.2017 er Mozart på 123 eit av «seks klassiske høydepunkter i høst».

For fullt program, kan du sjå: mozart123.no