Bondeungdomslaget i Oslo eig og driv Nynorskens hus når ikkje Teatersalen eller Lagsrommet er i bruk av interne grupper, er dei opne for utleige. Trykk her for å kome til Bondeungdomslaget i Oslo si utleigeside.