VAKUUM

Stykket handlar om eit treffpunkt, ein kafeteria i Midtausten – Irak, Syria eller Libanon.

Denne staden har vore ein sosialiseringsarena for alle og spesielt for ungdom som oppsøkte trivsel, spenning og ikkje minst vaksne førebilete. Plutseleg er staden tom. Dette skyldast krig, naturkatastrofar eller børsfall / økonomi krise.

Stykket tek føre seg alle karakterane sine opplevingar i den nye situasjonen. Dei eksistensselle spørsmåla blir tilarbeida gjennom den dominante økonomiske makta over menneske. Nesten alt forsvinn mellom nummererte kodar. Derfor spør alle om tilhøyrsla si og finn ikkje riktig svar. Kanskje skapar dette nokre dilemma i publikum?

 

Manus og regi: Shwan Wahed