100 år på 100 minutt

Teaterlaget, tidligare Spellaget, ønskjer velkommen til hundreårsjubileumsframsyning 100 år på 100 minutt.

Litt over 101 år har gått sidan Spellaget vart stifta i november 1914, og litt over 100 år sidan vi hadde den fyrste framsyning vår, i januar 1915.

Det har vore produktive 100 år – med 177 spelstykke med tilsaman 468 skodespelarar på scenen i og utanfor Teatersalen i rosenkrantz` gate 8.

Med denne framsyninga prøver vi å gå igjennom 100 år med teaterhistorie med å gjera det Teaterlaget gjer best – ha det moro på scenen og vi håpar de får 100 festlege minutt med nye og gamle kjenningar.

Les meir på nettsidene til  Teaterlaget i BUL.

 

Gratulerer Jon Fosse!

Vi gratulerer Jon Fosse med Nordisk råds litteraturpris!

Jon Fosse vart tildelt Nordisk Råds litteraturpris 2015 for trilogien Andvake, Olavs draumar og Kveldsvævd, utgitt på Samlaget i 2014.

Klikk her og les meir om trilogien på Samlaget sine nettsider

Klikk her og les meir på Nordisk Råd sine sider her

Klikk her og sjå innslag i Dagsrevyen 28. oktober 2015.

Høyr opplesing av Andvake her

Jon Fosse sitt stykke Hav hadde premiere Schauspilerhaus Zûrich 5. november 2015.
BUL/Nynorskens hus var hovudprodusent for urpremieren i 2014, og dette er første oppsetninga utanfor Noreg.

Klikk her og les meir om stykket Schauspielhaus Zürich

 

Ein dag i Nynorskens hus

8 barn og 4 instruktørar har denne hausten møttest 2-3 gonger i veka for å lære, undersøkje og skape ulike sceneiske uttrykk. Utgangspunktet har vore tankar om å uttrykke seg, om språk og kommunikasjon. 5. og 6. november inviterer vi til ei visning av små scener frå prosjektet og ei vandring i Nynorskens hus

Med Hafeeza, Hermine, Vetle, Manan, Emine, Anna, Bethine, Zana
Instruktørar Anders Nordhammer, Morten Olaussen, Sarah Camille, Morten Espeland

Samarbeid mellom Den mangfaldige scenen og Nynorskens hus

Framsying
5. november kl 1730
6. november kl 1700 og 1900
Det er ca 25 publikumsplassar på kvar framsyning

For tinging av billettar
kontakt@nynorskenshus.no

Kompetanse for mangfald

Seminar 9. november 2015 i regi av forskingsgruppa UTSNIDT

Khio, HiOA, UiS og TekstLab v/Artxchange

9. november inviterer forskningsgruppa UTSNIDT til seminaret Kompetanse for mangfald i Teatersalen i Nynorskens hus. UTSNIDT er eit samarbeidsprosjekt mellom tilsette i KhiO, HiOA, UiS og Artxchange v/ Tekstlab. Seminaret har som mål å løfte mangfaldsperspektivet fram i drama og teaterutdanninga. Blant bidragsytarane er Eugenio Barba og Julia Varley frå Odin Teatret; Heidi Haraldsen, prosjektleiar for Kunsthøgskolen i Oslos PPU-program, og mange fleire.

0845 Registrering og kaffe.

0900 Velkommen

0910 Presentasjon med workshop av Anna S. Songe-Møller og Karin B. Bjerkestrand

SOLIDARITETSFORUMTEATER – Dei undertryktes teater og interkulturell kommunikasjon.

0950 Påfyll på kaffe.

1000 Foredrag av Eugenio Barba med demonstrasjoner av Julia Varley om det interkulturelle aspektet i deira arbeid med Odin Teatret (på engelsk): TRANSFORMING CONCEPTS INTO ACTIONS.

1200 Lunsj

1250 Kunstnerisk innslag frå TekstLab Unge Stemmer

1300 Shanti Brahmachari presenterer TekstLab som metode for utvikling av nye tekstar og nye sceneuttrykk.

1330 Heidi Haraldsen og Siri Ingul presenterer det utviklingspsykologiske fenomenet NARRATIV IDENTITET i eit interkulturelt perspektiv.

1400 Kaffe

1420 Liv Hege Skagestad presenterer Den mangfaldige scenen og Nynorskens hus.

1430 Diskusjon og oppsummering:

Kva utfordringar og moglegheiter møter scenekunsten relatert til interkulturalitet?

1530 Middagspause (alle ordner seg sjølv)

1700 Arbeidsdemonstrasjon med Julia Varley frå ODIN TEATRET: THE FLYING CARPET (på engelsk). Varegheit: ca. 1 time (NB på Dramatikkens hus og eiga påmelding)

PÅMELDING Skuespillersenteret

Seminaret, inkludert lunsj og kaffe er gratis. Påmelding innan 2. november.

Vidare program 9. november i samarbeid med TekstLab

1900 Offisiell åpning av TekstLab Scratch Festival med Eugenio Barba, kunstnerisk leiar av ODIN TEATRET: Theatre as a cultural catalyst: foredrag, film og diskusjon (på engelsk)

For meir informasjon om TekstLab Scratch Festival 6.-16. november, sjå fullt festivalprogram: www.tekstlab.com/festival/

Velkommen!

Med støtte frå og eller i samarbeid med: Utdanningsdirektoratet, Khio, Hioa, UiS, TekstLab, Skuespillersenteret, Nynorskens hus, Den mangfaldige scenen og Dramatikkens hus

Hav i media

NRK Dagsrevyen
28. februar 2014  

Dagbladet
«Hav» er en melankolsk, nær fortvilet meditasjon over mennesker i en mellomtilstand mellom liv og død.

VG
Klokt av Fosse. Ensemblet er som et samstemt orkester som opererer i den samme langsomme rytmen.

Dagsavisen
Tilbake til det enkle med Fosse

NRK.no
Uferdig, men fin

Neue Züricher Zeitung 11.6.14
Der Gitarrenmann vom Hardangerfjord

 

Biografiar Hav

Jon Fosse blir rekna som ein av vår tids viktigaste forfattarar. Tekstane hans er omsette til over 40 språk, og skodespela er sette opp over heile verda. Fosse har motteke ei uendeleg rekkje prisar både i inn- og utland, mellom anna den internasjonale Ibsen-prisen i 2010. Fosse debuterte med romanen Raudt, svart  i 1983 og har seinare markert seg både som poet, essayist og barnebokforfattar. Men internasjonalt er det først og fremst som dramatikar han er kjent. Over tretti titlar er det blitt sidan scenedebuten på Den Nationale Scene i 1993 med Og aldri skal vi skiljast i regi av Kai Johnsen. Oppsetjingar av stykke som Nokon kjem til å komme, Namnet, Draum om hausten og Ein sommars dag har gjeve Fosse eit internasjonalt gjennombrot som saknar sidestykke i samtidslitteraturen.Dei seinaste åra har dei tre forteljingane Andvake (2007), Olavs draumar (2013) og Kveldsvævd (2014) gjeve forfattarskapen hans endå ein ny dimensjon og skapt stor interesse.

Morten Espeland debuterte på Den Nationale Scene i Bergen. Han har arbeidd fleire år ved Det Norske Teatret der han mellom anna var med i Kai Johnsens oppsetjingar Vakkert og Rambuku av Jon Fosse. Espeland har blitt tildelt Heddaprisen. Dei siste åra har han hatt oppdrag ved Rogaland Teater og Nationaltheatret, seinast i rolla som Kirilov i Geir Gulliksens nyskrivne stykke Demoner 2014.

Kyrre Hellum har hatt fleire leiande roller i film, TV og teater. Hellum har vore tilsett ved Det Norske Teatret sidan 2012 der han mellom anna spelte Judas i Stein Winges storfelte oppsetjing «Bibelen» og Karl Von Moor i Jonas Corell Petersens versjon av Schillers «Røvarane». Birgitte Larsen er tilsett ved Nationaltheatret og hatt fleire større roller i teater, film og TV. Ho har mellom anna spelt Den unge kvinna i Sofia Jupithers oppsetjing Svevn av Jon Fosse.

Birgitte Larsen har blitt tildelt Heddaprisen. Hennar siste rolle var Darja i Geir Gulliksens Demoner 2014 på Nationaltheatret. Hildegun Riise er tilsett på Det Norske Teatret. Ho er kjent frå ei rekkje teater- , film- og fjernsynsproduksjonar. Ho har i ei årrekkje arbeidd med stykke og tekstar av Jon Fosse for teater, radio og TV, mellom anna ei av hovudrollene i TV-filmen Suzannah, Vakkert og Namnet på Det Norske Teatret, Nokon kjem til å komme i Radioteatret og kortfilmen Husa i ein by, bygd over Fossetekstar. Hildegun Riise har blitt tildelt filmens Amandapris og teaterets Heddapris for rolletolkingane sine.

Øystein Røger har brei erfaring frå ulike teater, film og fjernsyn og har sidan 1993 vore tilsett ved Nationaltheatret der han har spelt leiande roller i teatrets mange Fosse-framsyningar, som t.d. Barnet i regi av Kai Johnsen, Vinter i regi av Oskaras Korsunovas og i Radioteatrets Nokon kjem til å komme. Han har òg gjort eigne opplesingsprogram med Jon Fosses dikt og forteljingar. Røger har blitt tildelt Heddaprisen og Kritikarprisen.  Ein av dei siste rollene hans er Peer Gynt i Korsunovas’ oppsetjing på Torshovteatret.

Svein Tindberg har vore tilsett ved Det Norske Teatret sidan 1973, men har òg vore lengre periodar ved Nationaltheatret og Trøndelag Teater. I samarbeid med folkemusikaren Benedicte Maurseth og regissør Kjetil Bang- Hansen gjorde han på DNT ei dramatisering av Jon Fosses roman Andvake i 2009. Svein Tindberg er òg kjend for soloframsyningane Evangeliet etter Markus, som han fekk Kritikarprisen for, Apostlenes Gjerninger og no sist Abrahams Barn, som i 2012 fekk Heddaprisen for Årets framsyning.

Kai Johnsen er regissør, dramaturg og prosjektutviklar. Han debuterte ved Den Nationale Scene i 1989 og har seinare regissert ved dei fleste leiande norske teatra og ved fleire framståande utanlandske scenar. Han er velkjend for samarbeidet med Jon Fosse heilt sidan Fosse debuterte som dramatikar på DNS i 1994 med Og aldri skal vi skiljast. Han har òg hatt viktige kunstnarlege stillingar m.a. i Norsk kulturråd og ved Dramatikkens hus.

Ingrid Tønder er scenograf, lys- og kostymedesignar og har hatt oppdrag for fleire av dei leiande teatra her i landet, mellom anna Lulu,  Jeanne d’Arc, Frøken Julie, Maria Stuart og Byggmester Solness på Nationaltheatret, Frank, Skråninga, og Bikubesong på Det Norske Teatret. Dei siste åra har ho òg arbeidd ein del med opera. For scenografi, kostyme og lys til Den Arabiske Natta  (Det Norske Teatret), fekk ho  Heddaprisen (2007).

Klaus Kottmann har vore knytt til Nationaltheatret i fleire år som lys- og projeksjonsdesignar. Han har spesialisert seg på større og komplekse projeksjonsoppsetjingar til teater, installasjonar og andre sceniske produksjonar, som t.d. fasadeprojeksjon på Kongsberg Kirke (Glogerfestspillene), 3D-projeksjonar til ”A tribute to the Heroes” (Den Norske Opera) og Lulu (Nationaltheatret).

Ola E. Bø har sidan 1990 vor tilsett som dramaturg, omsetjar og språkkonsulent ved Det Norske Teatret og har i den samanhengen teke del i fleire oppsetjingar av Jon Fosses stykke og omsetjingar. Han har bakgrunn som kulturjournalist i NRK og sat i to periodar som leiar for Kulturrådets scenekunstutval.

Liv Hege Skagestad er utviklingsansvarleg for Nynorskens hus i Bondeungdomslaget i Oslo og leiar av Den mangfaldige scenen AS, eit fleirkulturelt scenekunstprosjekt for barn og unge som dyrkar møte mellom ulike kulturuttrykk. Ho har hatt fleire leiande stillingar i statsforvaltninga innan kultur- og miljøfeltet.