Ein dag i Nynorskens hus

8 barn og 4 instruktørar har denne hausten møttest 2-3 gonger i veka for å lære, undersøkje og skape ulike sceneiske uttrykk. Utgangspunktet har vore tankar om å uttrykke seg, om språk og kommunikasjon. 5. og 6. november inviterer vi til ei visning av små scener frå prosjektet og ei vandring i Nynorskens hus

Med Hafeeza, Hermine, Vetle, Manan, Emine, Anna, Bethine, Zana
Instruktørar Anders Nordhammer, Morten Olaussen, Sarah Camille, Morten Espeland

Samarbeid mellom Den mangfaldige scenen og Nynorskens hus

Framsying
5. november kl 1730
6. november kl 1700 og 1900
Det er ca 25 publikumsplassar på kvar framsyning

For tinging av billettar
kontakt@nynorskenshus.no