Hav av Jon Fosse

Livets nøkkelscener

Den nye framsyninga HAV tar oss med inn i Jon Fosse sitt symbollada univers. Samstundes møter vi dei leikande og forsonlege «små menneska» hans, som får eit stort lys over liva liv.

Vi er kanskje på ein båt på eit hav. Her møtes ulike menneske, som delvis er ukjende for kvarandre, og delvis står svært nær kvarandre. I ein overgangsfase mellom liv og død opplever dei livssituasjonar om igjen og om igjen, situasjonar som førte til tap og til gevinst.

Jon Fosse sine tekstar er omsett til over 40 språk, og stykka er sett i scene meir enn tusen gonger over heile verda. Fosse debuterte som dramatikar på Den Nationale Scene med stykket Og aldri skal vi skiljast i 1994.

Produksjonen av Hav er eit samarbeid mellom Festspillene i Bergen og dei tre nynorskorganisasjonar Hordaland Teater, Det Norske Teatret og Bondeungdomslaget i Oslo.

Hav blir vist i ungdomshus. Hus som i over 100 år har hatt ei viktig rolle i å utvikle og formidle folkeleg kunst og kultur. Premiere var på Gimle i Bergen. 22. mai 2014.

 

Manus: Jon Fosse
Regi: Kai Johnsen
Scenografi & videodesign: Ingrid Tønder
Sceneteknikk, lys- og videodesign: Klaus Kottmann
Dramaturg: Ola Bø
Produsent og regiassistent: Liv Hege Skagestad
Forlag: Columbine Teaterförlag

Urpremiere på Festspillene i Bergen i 22. mai 2014.

Produsert av Bondeungdomslaget i Oslo i samarbeid med Festspillene i Bergen, Det Norske Teatret og Hordaland Teater.