Ultima: NING

«Ein rikskonsert» – ei undersøking av musikalsk fellesskap i Noreg i globaliseringa, sjølvrealiseringa og kommersialismens tid.

Av: Amund Sjøli Sveen, Erik Dæhlin, Ignas Krunglevicius, Alwynne Pritchard, Kristin Norderval og Trond Reinholdtsen.

Utfordringar knytt til nasjonalstat, globalisering og multikulturalisme er i dag sentrale problemstillingar både i Noreg og i resten av verda. Musikk markerer identitet, tilhøyrsle – og avstand. Nettopp difor er ei undersøkelse av musikalsk fellesskap i dagens Noreg interessant, potensielt kontroversiell og antakeleg dømt til å mislukkast: Ein alternativ kanon vil måtte stå i spagat mens dilemmaa haglar, og på den måten vere ei utforsking og manifestering av dagens utfordringar når det gjeld forholdet mellom individ og samfunn, mellom multikulturalisme og nasjonalt fellesskap, og mellom fri marknad og kulturell danning.

Rikskonserten er ei blanding av talkshow, konsertkåseri og føredrag – med element av arkivmateriale og dagsaktuell politikk – men først og fremst sjølvsagt ein konsert.

Med: Amund Sjøli Sveen, Erik Dæhlin, Tora Ferner Lange, Ignas Krunglevicius, Alwynne Pritchard, Kristin Norderval, Trond Reinholdtsen, Gildas Le Pape, Vestre Aker musikkorps, med flere. Ensemble NING.

Les meir om Ultima: http://ultima.no/