Trost i taklampa av Alf Prøysen

Trost i taklampa er Alf Prøysen sin einaste roman og vakte stor oppsikt når den kom ut i 1950.
Sentralt i handlinga står husmannsjenta Gunvor Smikkstugun og hennar kamp mot storbøndar og åndsmenneske si makt over husmenn og tenerar og deira  romantisering av landsbygda.

Handlinga går føre seg eit par veker på sommaren når Gunvor kjem heim på ferie. På same tog kjem også bygdas store son- den kjente diktaren Lundjordet, tidligare husmannsgut. Lundjordet er invitert for å tale om ”flukten fra landsbygden” – som Gunvor er ein del av, og kjempar for at fleire frå bygda også skal bli.

Trost i taklampa vart dramatisert av Prøysen og skodespelar Asbjørn Thoms i 1952, filmatisert 1955  og gjort til musikal av Prøysen, Toms og Finn Ludt i 1963.

Teaterlaget tek utgangspunkt i den dramatiserte versjonen, men har også med fleire av songane frå musikalen.  Blant anna kjente og kjære songar som ”Blåklokkevikua”, ”Bare vent” og ”Snekkersvekara”.

Instruktør er Fredrik Elfstand, som tiligare har jobba med Teaterlaget i samband med framsyninga Panikk i kulissene. På piano, og ansvarleg for musikalske arrangement er Kjell Inge Kamsvåg.

«Takka vere norsk ull»

Temadag med norsk ull og tekstil i sentrum

Heile dagen: 10% rabatt* på Heimen Rosenkrantz’ gate, Husfliden GlasMagasinet og i Kaffistova, mot framvising av billett til URD-framsyninga («Soga om Seselja»).
*Tilbodet gjeld alle varer, bortsett frå bunader og bøker.

14.30: Omvising i Systova, Heimen husflid, v/Cecilie Eskild.
Oppmøte ved inngangen til Heimen. Syerskene har laurdagsfri, men kommunikasjonssjef og bunadsskreddar Cecilie Eskild fortel levande om drifta på systova før og no.

15.00: Føredrag og verkstad i Kjellarstova på Kaffistova.
Det vil bli lagt fram strikkepinnar, garn, nåler, stoff og papir som deltakarane kan arbeide med under og etter verkstaden.
Enkel servering.
Førehandspåmelding/billett gjennom våre nettsider.

15.00-ca.15.30: Føredraget ”Fra lille lam til Pers nye klær”, ei forteljing om ull og garn, med to stemmer – for både born og vaksne + garnkurs v/Ingun Klepp og Tone Tobiasson, forfattarane av boka ”Ren ull”

ca. 15.45-16.15: Verkstad med spinnekurs og demonstrasjon v/biletkunstnar Anne Karin Jortveit. Deltakarane vil få kunnskap om og sjølv få prøve seg på ulike steg i prosessen frå ull til ferdig, farga garn, ved hjelp av mellom anna moderne rokk, handkarar og handtein.
– Og ulla vi brukar, er sjølvsagt norsk.

ca. 16.15: pause, mogelegheit for å kjøpe mat i Kaffistova

17.00-17.45: ”Soga om Seselja – eit portrett i ord og tonar”, Teatersalen

 

Songlaget i BUL 100 år

Jubileumskonsert i Universitetets aula

Songlaget vert 100 år i 2014. Koret vart oppretta i 1914 og har gjennom alle år hatt som si viktigste målsetjing å ta vare på norske sang – og musikktradisjonar.
Jubileumsåret vart innvigd med julekonsert i Akershus slottskirke 8. desember 2013. I mars 2014 hadde Songlaget konsert og samling med tidlegare songarar og dirigentar, i mai vart det feiring av 17. mai, med konsert i Teatersalen, og tradisjonelt Brusteinsball på Universitetsplassen. I juli var Songlaget ein del av kulturfestivalen «Olsok-dagane» på Stiklestad.

Den 6. desember – på sjølvaste 100-årsdagen til Songlaget vert det halde ein storstilt konsert i Universitetets aula. Konserten har navnet «Lideli galen» etter ei strofe i Jentelokken, ein mazurka Songlaget har sunge i mange år. Konserten vil bestå av eit repertoar sett saman av folketonar, norske og internasjonale korsongar og julesongar. Med oss har vi baryton Njål Sparbo som solist på Griegs fire salmer og O helga natt, spelemann Vegar Vårdal og pianist Marcus Berg. Dirigent for Songlaget er Vegar Sandholt.

Songlaget har mange og lange tradisjoner, og det er tid for å minnast. Marius Moaritz Ulfrstad vart innsett som dirigent i 1918, og skriv følgjande: » I 1918 tok mitt arbeid til i Bondeungdomslaget. Eg måtte samle gode songrøystar. Der bygdeungdom song gjekk eg på talentspeiding. Dei med gode røyster fekk eg med tida med i Songlaget. Eg ville ha bunaden inn som stasklede for koret når det gav konsert. Også Songlaget ville det, og vi gav, som første kor i landet, konsert med alle, både gutar og jenter kledd i bunader.» Dette har koret fortsatt med fram til i dag, og vi er stolte av bunadene våre.

Vi ønsker dykk med dette velkomne til feiring i Universitetets aula.

Klara Semb-kveld

Hjarteleg velkomne til Klara Semb-kveld onsdag 22. oktober kl 19.30 i storsalen, Nordahl Brunsgate 22.

Program:
Innleiing
Tor Stallvik talar
Allsong (Fjell-Noreg)
Vising av TV-program (Leikarringen i BUL dansar Bendik og Figaro)
Kaffepause
Sal av turdansboka og songdansboka til halv pris. Stor takk til Det norske samlaget!

Frå 21.30 – 22.30 songdans og musikkdans leia av Vebjørn og Inger Frøydis Bakken. Spelefolk er Solvor og Terje.

Plakatstand med meir.

VElKOMEN TIL EIN MINNERIK KVELD

/Erik Haugros
Leiar Symra

Kulturkveld

Ivar Aasen og Symra

I 2013 gav Terje Aarset ved Høgskulen i Volda ut ei glimrande bok om den viktige og vene diktsamlinga til Ivar Aasen, Symra.

Onsdag 5. november kl. 19.00 kjem han til Teatersalen i Rosenkrantz´gate 8 og kåserer om Aasen og Symra.

Det er fri inngang. Me syng kjende og kjære Aasensongar (allsong), og får tonefylgje frå Vegar Sandholt. I tillegg får me høyra sopranen Ingerid Louise Birkeland syngja

Det vert høve til å kjøpa boki, ta med kontantar.

Alle er velkomne!

Sjå også Facebook 

Taheli e djimmi

Gruppa Deoran presenterer konserten «Taheli e djimmi», der målgruppa er born mellom tre og sju år. Tittelen på framsyninga tyder ”Forteljing og musikk” på fulani, eit vestafrikansk nomadespråk.

Adama Barry er musikar, forteljar, dansar mv., opphavleg fra Burkina Faso i Vestafrika. Han er eit oppkomme av forteljingar, ein eminent musikar og har ei heilt eiga kontakt med publikum.

Anneke Bjørgum, den andre utøvaren, er forfattar, omsetjar, musikar mv., opphavleg frå Bergen. Saman utgjer dei gruppa Deoran, som tyder ”gjensidig forståing” på fulani, Adama Barry sitt morsmål.

Gjennom framsyninga ynskjer Deoran å fremje forståing på tvers av vande grenser, og auka forståing og kontakt både mellom Adama og Anneke, mellom Deoran og publikum og imellom borna.

Framsyninga inneheld fire ulike språk – ingen forstår alt, men alle forstår noko. Her får borna mellom anna oppleve ulike musikalske uttrykk; fløyter frå fleire land, 1- og 3-strengs gitarar, song, tromming og dans. Dei får delta i dans og song akkompagnert av Adama si tromme, lære nye ord og bli kjende med både afrikanske og norske instrument. Anneke fortel både morosame og alvorlege forteljingar, mellom anna om bia og frosken og deira venskap, og om dyra sin dansekonkurranse. Truleg dukkar det også opp kjende og kjære barnesongar, og kanskje kjem det ei overrasking eller to?

Soga om Seselja – eit portrett i ord og tonar

Gjennom ord, song og tonar får vi møte den einslege syerska Seselja, som lever og arbeider på første halvdel av 1900-livet. Soga om Seselja byggjer på dikt frå Lillegraven si bok Urd, som vann Brageprisen 2013 for beste skjønnlitterære bok. Musikken til soga er ein kombinasjon av nyskriven musikk og tradisjonell folkemusikk.

Medverkande
Tekst:
Ruth Lillegraven (f.1978) kjem frå Granvin i Hardanger, og bur no i Lommedalen i Bærum. Ho debuterte som forfattar med den kritikarroste diktsamlinga Store stygge dikt i 2005 og har seinare gitt ut romanen Mellom oss, tre bøker for små barn og diktsamlinga Urd, som ho fekk Brageprisen 2013 for.

Musikk:
Tuva Syvertsen (f.1983) kjem frå Brønnøya i Asker, og bur no i Oslo. Syvertsen er kjend som vokalist, hardingfelespelar, komponist og tekstforfattar i gruppa Valkyrien Allstars. Ho medverkar også på ulike cd-prosjekt og konsertar med andre artistar, og er ein av dei mest aktive og allsidige utøvarane innan norsk musikkliv.

Rannveig Djønne (f.1974) kjem frå Ullensvang i Hardanger, og bur no i Oslo. Djønne vert omtala som ein nyskapande toradarspelar med eit solid fotfeste i tradisjonsmusikken frå Hardanger og Voss. Debututgjevinga, Spelferd heim hausta strålande meldingar, mellom anna terningskast 5 i Aftenposten.

Kunstnarleg rådgjevar:
Gard Skagestad (f.1972) er skodespelar, utdanna frå statens teaterhøgskole. Han har tidlegare vore tilsett mellom anna ved Den Nationale Scene i Bergen, men er no engasjert ved Det Norske Teatret, der han for tida spelar Laertes i «Hamlet».

Undertekst og overtonar: generalprøve

Den mangfaldige scenen

Ved hjelp av små glimt, bilete, musikalske sekvensar og korte scener syner vi barns eigne, moderne eventyr. Kva er barna opptekne av i dag? Kva tenkjer dei på? Barna inviterer oss til si verd. Ei verd kor dei sjølv har fått lov til å bestemme korleis alt skal vere. Vil Yonis i 3. trinn på Tøyen skole og Selma på 13 år frå Sagene ønskje seg det same? Dette er ei annleis framsyning kor barn frå 8-14 år får framføre eigne tekstar og leike seg med norsk, litauisk, kurdisk og eigen dans. Folkemusikken og musikk som barna sjølv har skrive, skaper ei kreativ ramme rundt det heile.

Prosjektleiarar: Trine Merete Sjølyst og Renata A. Christensen

Instruktørar: Renata A. Christensen, Sara Baban, Trine Merete Sjølyst, Simon Løvald og Lasse Passage

Musikar: Olaug Furusæter

Framsyninga er ei open generalprøve. Premieren vert på Riksscenen for folkemusikk og folkedans 26. oktober

 

Susanne Lundeng og Engegårdkvartetten

Engegårdkvartetten, eit av landets mest etterspurde kammermusikkensemble, har teke det langsiktige samarbeidet med Susanne Lundeng eit steg vidare og har no gjeve ut eit album saman.

Programmet den 9. oktober inkluderer både musikk frå det klassiske kjernerepertoaret og låtar frå den nye plata ”Et Steg Ut”. Engegårdkvartetten spelar den siste ”Prøyssiske” kvartetten av Mozart, K. 590 i F-dur og Schuberts Quartettsats D. 103 i c-moll. Engegårdkvartetten er Arvid Engegård og Alex Robson på fiolin, Juliet Jopling på bratsj og Jan Clemens Carlsen på cello.

På plata ”ET STEG UT” har Susanne Lundeng sjølv skrive kvar tone i eit gjennomkomponert album der hennar eige instrument er kjerne og utgangspunkt. Susanne held på sin heilt personlege musikalske veg og skaper samtidsmusikk med utgangspunkt i ein nordlandsk folkemusikktradisjon. Denne kombinasjonen av folkemusikkinspirert komposisjon og framifrå klassiske musikarar er heilt unik i norsk musikkliv.

SUSANNE LUNDENG, frå Bodø, er ein av våre mest særprega felespelarar. Spelet hennar er rotfest i den nordlandske folkemusikken, ein tradisjon som var ukjend for dei fleste. Allereie som lita jente i Bodø fekk ho treffe dei gamle spelemennene frå Salten og Lofoten. Hun trefte dei på spellemannsstemne, og vart med på dansespeling og drog elles på besøk og fekk høyre og lære meir. Med si lyriske nordlandske urkraft og sitt klanglige uttrykk gjer Susanne Lundeng musikken sin tilgjengeleg for eit stort publikum. Det ligg ein harmonisk villskap i hennar musikalske formidling av stemningar. Publikum skjerpar sansane når dei opplever hennar ekspressive og energiske sceneframferd. Susanne Lundeng er ein av våre viktigaste tonekunstnarar. Ho har klart å fornye folkemusikken utan å miste røtene.

ENGEGÅRDKVARTETTEN, fødd i 2006 under midnattsola i Lofoten, vart raskt eit av landets mest etterspurde ensemble og deltok i sin første sesong på mange av dei største festivalane i Noreg, inkludert Festspillene i Bergen og Oslo Kammermusikkfestival. Engegårdkvartetten sin debut-cd vart kåret som den beste norske klassiske utgjevinga i 2008 av Kjell Hillveg, og fekk internasjonalt omtale som ”The playing is breathtaking” (The Strad) og ”First rate quartet playing” (International Record Review). Kvartetten si andre plate fekk utmerkinga “Supersonic Award” i magasinet Pizzicato. I det siste har Engegårdkvartetten spelt ”Elegant og uttryksfullt” i Gøteborg, blitt utropt som ”Noch ein Meisterensemble!” i Luxembourg, og i Dublin ”the audience roared their approval!”

Om albumet ”Et steg ut” er mellom anna skrive:
”En høyere enhet”, Arvid Skancke-Knutsen, Klassekampen, 23. juni 2014
”Feiende frekt”, Olav Solvang, Vårt Land, 20. juni 2014

Om Engegårdkvartetten og Susanne Lundeng på konsert:
«Engegårdkvartetten og Susanne Lundengs tilstedeværelse er utrolig både å se og høre. Samspillet er iørefallende. De tar seg musikalske friheter, men det hele er likevel ytterst kontrollert», Yngvil Bjellaanes, Adresseavisa, 15. april 2013

 

Showbox

Eye Seraeye / Anders Høgli

Eye Seraeye, betyr: Eg er den eg er. Men kven er eg eigentleg? Kva vil det seie å vere tru mot seg sjølv? Når alt er sagt og gjort, har eg sagt meir enn eg har gjort?

Eye Seraeye er ei framsyning om livet før døden. Livet mitt. Det begynner med at eg døyr. Eg døyr og kjem til ein stad. Eg veit ikkje kvar eg er. Det er mørkt. Eg snakkar med meg sjølv (sånn som eg alltid gjer når eg er stresset). Eg høyrer meg sjølv, eg hører mine eigne tankar. Eg veit ikkje lenger om eg tenker eller snakkar. Eg veit ikkje lenger om eg er død, eller om eg lever fortsatt. Kanskje begge deler?

Framsyninga er planlagt og gjennomført av Anders Høgli, i praktisk/teknisk samarbeid med: Lars Løberg, Agnar Ribe og Einar Ottestad

UTØVAR / MANUS / REGI: Anders Høgli
TEKNIKK / LYD: Lars Løberg
LYDDESIGN: Lars Løberg og Einar Ottestad
SCENOGRAFI / LYS: * Silje Sandodden Kise og Anders Høgli
HAMSTERANSVARLEG / PROGRAMMERING: Einar Ottestad
TEKNISK KONSULENT: Agnar Ribe
FOTO: Lars Løberg

LENGD: 40 min
MÅLGRUPPE: 10+

* klatrestativet blei designa av Silje Sandodden Kise og produsert av Akershus Teater til ein DKS-produksjon i 2009.

Framsyninga er støtta av SPENN.no
Takk til: Grenland Friteater, for lån av utstyr i prøveperioden.

Framsyninga er del av Scenekunstbruket sin festival Showbox:

eye08x