Tango vs. folkedans. MØTE – ein studie

Ein dansekonsert der finsk og argentinsk tango møter norsk folkedans, song og dikt. Ein stad der folk møtest. Ei utforsking av rørslespråk og kryssingspunkt.

Medverkande
Piassavakvartetten: Hans Petter Bakketeig, Håkon Heyerdahl, Bo Engdal og Tom Haavardstun
Fele: Vegar Vårdal
Folkedansarar: Anbjørg Myhra Bergwitz, Simon Løvald, Knut Nedregaard og Marianne Dahl
Tangodansarar: Anniken Seglem Krokstad og Jarle Stabell
Bydelagskoret i Oslo med dirigent Anne-Line Sandegren
Symra og Tangoskolen medverkar.

Koreografi: Marianne Dahl
Konsept og tekst: Liv Hege Skagestad
Tekst: Anders Nordhammer

Framsyninga vert også sett opp på Riksscenen for folkemusikk og folkedans 25. oktober, sjå lenkja nettsida for informasjon og opplegg.