BULder og brak: Stålverk

For første gong set hallinggruppa BULder og brak opp ei eiga forestilling! I framsyninga «Stålverk» har gruppa med koreograf og instruktør Anders Aasberg latt seg inspirere av den industrielle revolusjonen, og bøndene si søken etter lykke i byane som industriarbeidarar.

BULder og brak er Barnelaget i BUL Oslo si eiga hallingdansgruppe. Dei har trent saman kvar veke sidan hausten 2009, med Anders Aasberg som hovudinstruktør, og har utvikla seg til ei potent Hallingdansgruppe med 12 dansarar i alderen 10-18 år. BULder og brak har hatt svært god framgang sidan starten, og mange av medlemmene får gode resultat på kappleikar.

BULder og brak har tidlegare vore med som innslag i teaterframsyningar, men no er dansarane modne for å bære si eiga framsyning. Ei framsyning er både motiverande og triggande, men også forpliktande. I tillegg ser vi at arbeidet med ei framsyning vil skape variasjon i undervisningstilbodet, og gi rom for individuell spissing av ferdigheiter hos dei ulike dansarane.

Instruktør/koreograf: Anders Aasberg

Musikarar: Jens Linell, perkusjon og Jon Brodal, feler

Bulder og brak