Miss Marple: Eit annonsert mord av Agatha Christie

Teaterlaget i Bondeungdomslaget I Oslo presenterer «Eit annonsert mord» av Agatha Christie med sjølvaste Frøken Marple på rollelista. Det meldast med dette om eit mord som skal finne stad!

Tilrettelagt for scene av Leslie Darbon
Omsett til nynorsk av Runa Kvalsund
Regi: Fredrik Elfstrand.

Vi spelar denne våren med to sett.

Sett 1:
Kjell Åsmund Sunde
Margrethe Frydendal Kollerud
Henri Aasen
Aila Eckhoff Sinober
Vivian Brattsti Sørensen
Terje Svindseth
Stine Fanny Berg
Endre Isachsen Flatmo
Heidrun Sølna Øverby
Silje Dahl
Hanne Marte Nymoen

Sett 2:
Håvard Thorsby
Anne Cathrine Johansen
Henning Værnes
Heidi Gunhildsberget Einarsrud
Annelén T Aspestrand Stenbakken
Per Magnus Finnanger Sandsmark
Lena Reksnes Sanne
Benjamin Aarseth
Torill Lund Born
Marie Nicolaisen
Mari Elise Haugen

Les om Agatha Christie
Wikipedia om Agatha Christie

Miss Marple: Eit annonsert mord av Agatha Christie med Teaterlaget i BUL

Klimafestivalen § 112

Kor mange forfattarar skal til for å redde verda?
Bli med på skrivedugnad 4. januar!

Som ein del av Klimafestivalen § 112 inviterer vi ungdom til ein skriveverkstad 4. januar. Ti profesjonelle forfattarar og opptil 30 ungommar skal sitje saman i seks timar og skrive. Vi ønskjer å ta § 112 i Grunnlova på alvor og finne eit språk der kunnskap og kjensler møtest og fører til handling.

Alle deltakarane skal produsere tekstar – poesi, prosa, artiklar, lesarinnlett, etc. I tillegg skal dei etablerte forfattarane fungere som mentorar for dei unge, og gi råd og rettleiing i løpet av dagen. Kva som skjer med tekstane etterpå er frivillig, men det vil det vere råd å publisere tekstane på ulike nettforum og kanskje også i tradisjonelle nyheitskanalar.

Følgjande forfattarar vil delta:
– Ragnar Hovland
– Mette Karlsvik
– Eirik Ingebrigtsen
– Gunstein Bakke
– Hilde Hagerup
– Lars Mæhle
– Bård Lahn
– Torgeir Rebolledo Pedersen
– Ruth Lillegraven
– Ingeborg Arvola

Dette er forfattarar med brei erfaring både frå skjønn- og faglitteratur, for både barn, ungdom og vaksne.

Er du mellom 15 og 30 år og har lyst til å delta?
Det kostar ingenting å vere med.

Påmelding: Send ein e-post til fridaispire@gmail.com innan 29. desember 2014

Vi byr på gratis lunsj!

kl. 11.00-17.00

Ein samtale, ein verkstad om kjønn, likeverd og religion

I eit samarbeid med filmskapar og kunstnar Nefise Özkal Lorentzen ønskjer vi å reise og drøfte grunnleggande spørsmål om kjønn, likeverd og religion, og om korleis vi bevisst og ikkje bevisst går inn i spørsmåla. Vi ønskjer å skape større openheit, ein meir kvalifisert samtale og innsikt kring problemstillingar som er kompliserte og pregar svært mange i Noreg og verda.

Vi ønskjer å samle om lag 60 menneske med ulik fagbakgrunn og erfaring, ingeniørar, samfunnsvitarar, journalistar, legar, politi, skulefolk, kunstnarar, kyrkjesamfunn.

Programmet er delt i tre:
– Filmvisning av Mannislam – ei reise inn i spørsmål om maskulinitet
og religion
– Gruppearbeid med utgangspunkt i eit utval problemstillingar
– Korte presentasjonar og refleksjon i plenum

Nefise Özkal Lorentzen er prisløna for sin filmtrilogi om kjønn og tru: Gender me, En ballong for Allah, Mannislam. Filmane er omsett til over 13 språk og sendt i leiande kanalar og lerret over heile verda. Filmane går med poetisk leik og djupt alvor og innsikt inn i nokre av dei grunnleggjande spørsmål knytt til synet på menneske, verdigrunnlag og samfunnsstrukturar. Opplegget for samtalar rundt filmane har ho gjennomført for journalistar, lærarar og studentar m.a. i Volda og ved internasjonale studier ved Høgskolen i Vestfold. Ho ønskjer med dette at filmane skal brukast som bidrag inn i debatt og utvida forståing av problemstillingar knytt til kjønn, samfunnsutvikling og religion.

Den mangfaldige scenen er eit barne- og ungdomsteater som årleg gir 150 born og unge med ulik sosial og kulturell bakgrunn høve til å uttrykke seg, lære og skape teater. DMS jobbar i spenningsfeltet mellom nye uttrykksformer og kulturarv. Nefise har vore kunstnarleg rådgjevar i fleire av våre prosjekt.

Vi har avdekka eit sterkt behov for å få auka kunnskap om desse problemstillingane. Vi trur denne kunnskapen er svært relevant for alle som på ulikt vis er deltakande i det nye Noreg.

Regissørens intensjonar, av Nefise Özkal Lorentzen:

«Etter 9/11/2001 bestemte jeg meg for å lage en trilogi om kjønn og islam. Min intensjon var verken å forsvare eller forklare betydningen av islam generelt, men heller å vise de ulike kulturer innenfor islam og ulike tolkninger av islam. Etter 13 års disiplinert og hardt arbeid har jeg klart å nå målet mitt. Jeg har rett og slett levd i en ”skapelsesboble” hvor jeg ikke hadde tid til å tenke på promotering av filmene. Nå er tiden kommet til å få filmene ut til et mye bredere publikum over hele verden. Og tiden er kanskje mer moden, og verden har større behov, for disse filmene nå enn da jeg startet. Derfor ønsker jeg å jobbe med outreach av trilogien i 1 år.

Trilogien er et unikt kunstverk på verdensbasis. Det finnes ingen andre trilogier om et demokratisk, likestilt og pluralistisk Islam. Nå er det min plikt som kunstner å dele kunnskapen med andre og la trilogien bevege seg ut i verden. »

Tid:
10. juni kl. 18.00-21.00

Ljodahått

Norsk kulturarv ein stad mellom Arcade Fire og Leonard Cohen

Ljodahått er ein hyllest til Noregs litteratur- og poesitradisjon. Her får du høyre diktsongar med element av rock, folk, vise og jazz. Ljodahått, etter norrønt «ljóðaháttr», betyr trollsang eller magisk sang, men også motstridande stemmer/klangar. Ljodahått formidlar norsk kulturarv, tolka gjennom musikk og stemmer for å auke interessa for norsk poesi, litteratur, språk og kultur mellom folk i både inn- og utland. Diktsongane vert framført utelukkande på norsk uansett spelestad, nokre av dei av franske, sveitsiske og tyske vokalistar. Slik vart Ljodahått skildra då gruppa gjesta Edinburgh: «Tenk på noko ein stad mellom Arcade Fire og Leonard Cohen, og du er på rett spor».

Tekstane er henta hjå nokre av våre største diktarar: Henrik Ibsen, Knut Hamsun, Olav Nygard, Tarjei Vesaas, Olav H. Hauge, Olaf Bull, Astrid Hjertenæs Andersen og Tor Ulven for å nemne nokre, og all musikken er originalkomposisjonar frå Ljodahått. Ein poesi-konsert som gir lysstrålar i « kvardagsgruggen », for å bruke eit ord frå Olav Nygard.

Magne Håvard Brekke komponist, fiolin, vokal Ståle Caspersen komponist, torader, gitar, piano, vokal Steven Forward bassgitar, vokal Jürg Kienberger komponist, piano, orgel, hjemmelaget glassharpe, vokal Vidar Osmundsen gitar, piano, vokal Laurent Petitgand komponist, gitar, piano, vokal Eirik Mannsåker Roald cello, vokal Sébastien Souchois komponist, altsaksofon, baritonsaksofon, piano, vokal Sam Walker komponist, perkusjon, vokal.

Ljodahått på Festspillene i Bergen 2015

17. mai i Bondeungdomslaget

Bondeungdomslaget i Oslo inviterer tradisjonen tru til 17. mai-feiring der Leikarringen dansar opp Karl Johan, Feststund i Teatersalen og Brusteinsball.

Kl. 09.15 Markering ved Aasen-bautaen

Studentmållaget legg ned blomar ved grav til Ivar Aasen på Vår Frelsers Gravlund.

Kl. 09.15 Leikarringen dansar opp Karl Johan

Danseleiarar Marianne Dahl og Vegar Vårdal. Musikarar Ole Nilssen og Bjørn Kåre Odde. Frå Egertorget til Slottet Les meir her

Kl. 15.00-17.00 Feststund i Teatersalen

Program:

  • Velkommen ved Songlaget. Diriget Vegar Sandholt
  • Servering av rømmegraut og spekemat
  • Tale og kunstnarisk innslag ved Lavleen Kaur, kriminolog, dansar, koreograf og skodespelar. I det kunstnariske innslaget medverkar også Vegar Vårdal og Simon Løvald
  • Kaffi og kake
  • Songlaget avrundar feststunda
Lavleen Kaur

Lavleen Kaur

Kjøp gjerne billettar på førehand for å sikre deg plass. Bruk knappen til høgre for å kome til billetttinging.
Du kan også sende e-post til lagskontor@bul.no, eller ringe  23 21 41 60 for å melde deg på.

Pris kr 175.
Barn til og med 16 år kr 70.

Kl. 18.14-19.45 Brusteinsball på Universitetsplassen

Små og store, med og utan bunad, for alle som har dansa og alle som ikkje har prøvd før. Dette er BUL si 17. mai-gåve til Oslo

Program:

  • Songlaget i BUL innleier ballet
    Marianne Dahl og Vegar Vårdal leiar dansen. Vegar Vårdal, Olav Christer Rossebø og Åsmund Reistad står for musikken
    Slutt kl. 19.45

Etter Brusteinsballet byr BLS inn til dans i Nordahl Bruns gate 22.

Songlaget i BUL møter Bygdelagskoret i Oslo

Nynorsk songbok

Songlaget i Oslo og Bygdelagskoret i Oslo har gjennom eit hundre år vore formidlar av nynorsk song. No møtast dei ein dag i mai for å formidle noko av det store repertoaret desse kora syng og utforskar. Denne dagen får publikum oppleve kontrastar og bredde innan formidling av nynorsk song og folkemusikk for og med kor. Her er fleire 100 års tradisjon, nye arrangement og ikkje minst eit møte mellom ulike stilar innan formidling av musikk. Det blir kaffe og kaker på tradisjonelt vis og tradisjonell musikk på nye måter. Og det blir allsong.

Songlaget blei etablert i 1914 og var eit samlingspunkt for utvikling og formidling av folkekultur. Gjennom alle år har koret hatt det som sitt viktigaste mål å ta vare på norske song- og musikktradisjonar.Dei har eit bredt repertoar og dei siste 15 åra hatt ein særleg satsing på folkemusikk. Under leiing av Vegar Sandholt utforskar dei songskattar og større verk med vekt på ein klassisk klang.

Songlaget BUL_003

Bygdelagskoret i Oslo er eit av dei få kora i landet som utforskar og formidlar folkemusikk på ein mest mogleg autentisk måte, både når det gjeld tonesetting og klang. Samstundes får dei fram nye arrangement mellom anna inspirert av urtoneklang, internasjonal folkemusikk og utøvarar som Valkyrien Allstars. Dei syng tekstar frå folkekulturen og lyrikk frå diktarar som Garborg, Prøysen, Vesaas. Bygdelagkort blei stifta i 1929 og var gjennom fleire ti-år eit av Noregs viktigaste representasjonskor, eit kor som spegla heile landet. Anne-Line Sandegren har dirigert koret i over 15 år og arbeidet ho gjer med å utforske formidling av folketonar for eit blandakor på folketoneklangens premissar, kan reknast som eit pionerarbeid. Koret har også vore med i fleire teateroppsettingar

Kulturarv som raknar i saumen?

Norges Husflidslag, Heimen Husflid og Nynorskens hus vil varme opp til nasjonaldagen ved å spørje om ein vesentleg del av kunnskapen og kultarven i Noreg er i ferd med å gå tapt og konsekvensar dette kan ha.

Sjå kronikk i Dagsavisen 15. mai 2015.

Vi vil vise kva verdi handverk har for samfunnet. Vi vil setje dagsorden for korleis vi kan sikre denne kunnskapen for framtida. Vi inviterer derfor til ein møtestad for forskarar, utøvarar, interesseorganisasjonar og politikarar, kor vi saman drøftar verdiar, kompetanse og ikkje minst vegen vidare.

Seminaret er gratis, opent for alle og finn stad på Nynorskens hus, Oslo, 12. mai klokka 12.30-16.00.

Førebels program

«Er det dere som er bunadspolitiet? og ni andre spørsmål fra folk flest» Ved Marit Jacobsen frå Norges Husflidslag

«Kva vet vi om bunadsproduksjon og kor mykje er kunnskapen verdt?» Samtale mellom Mette Vårdal frå Studieforbundet kultur og tradisjon og Gisle Mariani Mardal frå Norwegian Fashion Institute.

«Ei innføring i kvardagen med nål og trå» Tre kortinnlegg frå kvardagen som bunadtilvirker.

«Politiske svar på bunadsfagets utfordringar» Kulturpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Hege Haukeland Liadal

Det vert òg kunstnariske innslag. Lunsj og kaffi serverast ved starten av seminaret.

Heimen husflid er landets største enkelståande bunadsprodusent og forvaltar ein unik del av norsk drakthistorie. Norges Husflidslag har over 24 000 medlemmar og er ein ledande kultur- og interesseorganisasjon innan kulturvern, handlingsbåren kunnskap og næringshusflid.

Nynorskens hus er eigd av Bondeungdomslaget i Oslo og er ein arena der folk med ulik kompetanse og kunnskap møtast og skape kunst og kultur.

Les meir om Norges Husflidslag

 

Slagr

«Short stories»
Lanseringskonsert

Tradisjon og modernitet møtest i musikken til Slagr. Trioen vart grunnlagt i 2003, og Anne Hytta på hardingfele, Katrine Schiøtt på cello og Amund Sjølie Sveen på vibrafon og glas står for ein sjeldan instrumentkombinasjon i den store bandfloraen.

 

Musikken kling også umiskjennelig som Slagr, ein stad mellom meditativ kammerfolk og akustisk ambient.

Slagr har gitt ut tre album i eige namn, og er med på Andreas Ulvos album Softspeaker.
23. april 2015 kjem det neste albumet deira, short stories.

Slagr har ein signatur i den spesielle klangen mellom vibrafon, glas og stryk som er heilt unik.

Slagr er eit gamalt norsk ord, og betyr ’slått’, ’melodi’. Det har same opphav som verbet slá – slå på strengene.

Utdrag frå kritikkar:

Trioen Slagr, med hardingfelespilleren Anne Hytta i spissen, leverer norsk musikk for et internasjonalt publikum. Sammen med slagverker Amund Sjølie Sveen og cellist Sigrun Eng leverer hun åtte komposisjoner som har mer til felles med Brian Eno enn Myllarguten.

Nydelig instrumentert, med vibrafonlyden som smyger seg inn mellom cello- og feleklangen, beveger musikken seg i et landskap der det melodiske definerer harmonikken gjennom gjentatte fraser og utstrukket tid. Dette er moderne folkemusikk med eldgamle røtter.
Maja Ratkje, Morgenbladet

Les meir om Slagr

Julekveld av Ragnar Hovland

Det er julekvelden; men korleis kan du finne nokon å vere saman med, når du ikkje vil innrømme at du er einsam? Og kan du få noko, når du ikkje vil gje?

#effekt er ungdomsgruppa til Den mangfaldige scenen.
Framsyninga er ein del av DUS-festivalen.

Lys:
Rolf Christian Egseth

Blir også vist
21.3 og 22.3 på Dramatikkens hus
25.4 Rampelysfestivalen

 

Edda/voluspå

Høyr innslag i NRK P2 om EDDA/voluspå

Med framsyninga EDDA/voluspå tar kompaniet YMIST. for seg meisterverket Voluspå frå diktsamlinga Den eldre Edda.

Ensemblet er sett saman av utøvarar med ulik kunstnarleg og kulturell bakgrunn. I fellesskap tar dei for seg dette norrøne diktet som blir rekna som eit av den nordiske kulturkrinsen sine viktigaste og kanskje mest gåtefulle diktverk. Med utgangspunkt i kvar einskild medverkande sin bakgrunn og refleksjonar rundt diktet, lagar dei ei framsyning som fantaserer kring ein til dels gløymt mytologi.

Med fascinasjon for diktet sin eigenart blir EDDA/voluspå ei framsyning som søkjer å bli like rik og frodig som diktet sjølv. Voluspå, eller volvas spådom, er truleg skriven ned på 1200-talet og tek for seg dei norrøne mytane om verdas opphav og verdas ende.

Volva åtvarar Odin og menneska om at verda – slik dei kjenner henne – er på veg inn i eit komande kaos. Ho fortel at dei øydeleggande kreftene alt er slepte lause og at ragnarok snart vil velta over dei.

Bror skal slå bror
og verta hans bane,
systersøner
slit då slektsband,
hardt er i verda,
horskap mykje,
øksetid, sverdtid,
skjold vert kløyvde,
vindtid, vargtid,
før verda styrtar
skal ingen mann
ein annan skåna.

(Gjendikting Knut Ødegård)

Opplevinga av at ein lever i ei endetid har fasinert og skremt menneska i alle tider. Også i vår tid kan ein få kjensla av at enden er nær om mennesket ikkje tar seg i akt og endrar retning.

YMIST. ynskjer å gå inn i denne eksistensielle forvirringa, og gjer det ved hjelp av eit interdisiplinært og internasjonalt ensemble – og til dikt frå vikingtida.

Framsyninga er laga for å bli vist i tradisjonelle forsamlingshus med røter frå ungdomslagsrørsla, og vil dra nytte av dei historiske og arkitektoniske rammene desse husa gir.

Framsyninga er eit samarbeid med Nynorskens hus i Oslo.

YMIST. består av Erlend Samnøen og Morten Espeland.
Til EDDA/voluspå har dei knytt til seg utøvarane Deborah Black (USA), Yanghee Lee (Sør-Korea), Huy Le Vo (Noreg) og Judith Sleddens (Nederland).

Framsyninga blir også vist i:
Ungdomshuset Nordvang (Ål) 20. april, klokka 19.00.
Gimle (Bergen) 22. og 23. april, klokka 19.00.
Ungdomshallen (Stord) 24. og 25. april, klokka 19.00.

YMIST. vil takka Francesco Scavetta og Vitlycke Centre of Performing Arts for prøvelokaler den første delen av prøveperioden.

www.ymist.org
http://designjunta.com

Lysdesign:
Evelina Dembacke (Sverige)

Kostymedesign:
Olav Myrtvedt

Dramaturg:
Kai Johnsen

Plakatdesign:
Plakatdesign Designjunta.