Ein samtale, ein verkstad om kjønn, likeverd og religion

I eit samarbeid med filmskapar og kunstnar Nefise Özkal Lorentzen ønskjer vi å reise og drøfte grunnleggande spørsmål om kjønn, likeverd og religion, og om korleis vi bevisst og ikkje bevisst går inn i spørsmåla. Vi ønskjer å skape større openheit, ein meir kvalifisert samtale og innsikt kring problemstillingar som er kompliserte og pregar svært mange i Noreg og verda.

Vi ønskjer å samle om lag 60 menneske med ulik fagbakgrunn og erfaring, ingeniørar, samfunnsvitarar, journalistar, legar, politi, skulefolk, kunstnarar, kyrkjesamfunn.

Programmet er delt i tre:
– Filmvisning av Mannislam – ei reise inn i spørsmål om maskulinitet
og religion
– Gruppearbeid med utgangspunkt i eit utval problemstillingar
– Korte presentasjonar og refleksjon i plenum

Nefise Özkal Lorentzen er prisløna for sin filmtrilogi om kjønn og tru: Gender me, En ballong for Allah, Mannislam. Filmane er omsett til over 13 språk og sendt i leiande kanalar og lerret over heile verda. Filmane går med poetisk leik og djupt alvor og innsikt inn i nokre av dei grunnleggjande spørsmål knytt til synet på menneske, verdigrunnlag og samfunnsstrukturar. Opplegget for samtalar rundt filmane har ho gjennomført for journalistar, lærarar og studentar m.a. i Volda og ved internasjonale studier ved Høgskolen i Vestfold. Ho ønskjer med dette at filmane skal brukast som bidrag inn i debatt og utvida forståing av problemstillingar knytt til kjønn, samfunnsutvikling og religion.

Den mangfaldige scenen er eit barne- og ungdomsteater som årleg gir 150 born og unge med ulik sosial og kulturell bakgrunn høve til å uttrykke seg, lære og skape teater. DMS jobbar i spenningsfeltet mellom nye uttrykksformer og kulturarv. Nefise har vore kunstnarleg rådgjevar i fleire av våre prosjekt.

Vi har avdekka eit sterkt behov for å få auka kunnskap om desse problemstillingane. Vi trur denne kunnskapen er svært relevant for alle som på ulikt vis er deltakande i det nye Noreg.

Regissørens intensjonar, av Nefise Özkal Lorentzen:

«Etter 9/11/2001 bestemte jeg meg for å lage en trilogi om kjønn og islam. Min intensjon var verken å forsvare eller forklare betydningen av islam generelt, men heller å vise de ulike kulturer innenfor islam og ulike tolkninger av islam. Etter 13 års disiplinert og hardt arbeid har jeg klart å nå målet mitt. Jeg har rett og slett levd i en ”skapelsesboble” hvor jeg ikke hadde tid til å tenke på promotering av filmene. Nå er tiden kommet til å få filmene ut til et mye bredere publikum over hele verden. Og tiden er kanskje mer moden, og verden har større behov, for disse filmene nå enn da jeg startet. Derfor ønsker jeg å jobbe med outreach av trilogien i 1 år.

Trilogien er et unikt kunstverk på verdensbasis. Det finnes ingen andre trilogier om et demokratisk, likestilt og pluralistisk Islam. Nå er det min plikt som kunstner å dele kunnskapen med andre og la trilogien bevege seg ut i verden. »

Tid:
10. juni kl. 18.00-21.00