VAKUUM

Stykket handlar om eit treffpunkt, ein kafeteria i Midtausten – Irak, Syria eller Libanon.

Denne staden har vore ein sosialiseringsarena for alle og spesielt for ungdom som oppsøkte trivsel, spenning og ikkje minst vaksne førebilete. Plutseleg er staden tom. Dette skyldast krig, naturkatastrofar eller børsfall / økonomi krise.

Stykket tek føre seg alle karakterane sine opplevingar i den nye situasjonen. Dei eksistensselle spørsmåla blir tilarbeida gjennom den dominante økonomiske makta over menneske. Nesten alt forsvinn mellom nummererte kodar. Derfor spør alle om tilhøyrsla si og finn ikkje riktig svar. Kanskje skapar dette nokre dilemma i publikum?

 

Manus og regi: Shwan Wahed

KRANTZ: Light – You blew it

Årets siste KRANTZ er ein sprelsk og litt annleis konsert. Rik på kontrastar og naturbilete er konserten ein gjennomarbeida musikalsk heilskap der stykka går saumlaust over i kvarandre. Musikken er skrive av Håkon Thelin, Christian Wolff, John Adams, Salvatore Sciarrino og Jacob Druckmann.

Velkomen til ein stemningsfull konsert på Nynorskens hus laurdag 2.desember kl. 19.00!

 

Medverkande:

Mathias Halvorsen, piano

Guro Asheim, fiolin

Nikolai Matthews, kontrabass

 

KRANTZ er ein liten konsertserie på Nynorskens hus midt i Oslo sentrum der musikken kjem så nær som mogleg. Etter konserten er publikum hjarteleg velkomne til å ta eit glas med musikarane medan meiningar, synsing og anna opplevingsbasert prat flyt fritt.

Meir informasjon kan du finna her:

Krantz si heimeside

Facebook

MÅ – Sarah Kane

Kva vil det seie å vere menneske i ei verd der ein er utsett for ekstremt tap, lengsel og påkjenningar? I dette rå, ærlege og stemningsfulle tekstuniverset vevast minne, draum og ulike røyndommar inn i kvarandre av ni ulike stemmer på scena.

Sarah Kane (1971–1999)  reknast som ein dei viktigaste, britiske dramatikarar på slutten av 1900-talet med sine fem skodespel forfatta mellom 1995 og 1999. Kane er kjent for å tematisere den tunge sidene av menneskesinnet som lyst smerte, død og tortur, ofte i ekstreme sceniske formar med skildringar av drap, mishandling og valdtekt.

skil seg frå Kane sine andre skodespel med fråveret av den sceniske valden som er å finne i dei andre stykka hennar. Kampen mot det mørke i mennesket står likevel også sentralt i stykket, som også er blitt verdskjent for ein leik med innhald og form. Som del av framsyninga har Teaterlaget også med seg videokunstnaren Sigurd Ytre-Arne.

Teaterlaget i Bondeungdomslaget i Oslo syner MÅ av Sarah Kane.

er omsett til nynorsk av Finn Iunker.

Regi: Hedda Solberg Rui
Video: Sigurd Ytre-Arne
Ljos: Jøran Nordmann

På scena

Emil Beck Stenstad
Vivian Brattsti Sørensen
Frøydis Dahlø
Endre Flatmo
Mari Elise Haugen
Lena Sanne
Aila Sinober
Anita Topnesvåg Wergeland-Jensen
Heidrun Sølna Øverby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto/redigering: Terje Svindseth/Endre Flatmo