Der Jiddishe King Lear

Der Jiddishe King Lear

Før 2. verdenskrig var jiddish teater ein levende del av norsk-jødisk liv og kultur. Jødisk Museum i Oslo bringer ein av dei mest populære teaterframsyningane tilbake til samme scene som vart nytta i 1930-åra.

State Jewish Theatre, Buchuresti, i dag ein av få jødiske teaterscener i Europa, har eit stort repertoar av framsyningar spelt på jiddish. No gjestar dei Oslo med det kjende stykket.

The Jewish King Lear(poster) (2)