Toneliv

SARA AIMÉE SMISETH

SPELAR MUSIKK AV OG FORTEL OM

HALFDAN KJERULF

Pianist Sara Aimée Smiseth vart ferdig med sin master i soloutøving frå Norges musikkhøgskole i 2013. Sidan då har ho utmerka seg med sin kombinasjon av muntleg formidling og briljant klaverspel. Til dagleg jobbar ho som frilanspianist og som formidlar og pianist i Den Norske Opera & Ballett. Der har ho mellom anna introduksjonar til framsyningar, omvisingar, og spelar ved pedagogiske opplegg for barn.

 

 

Lights Out

«Excellent musicians.. a phenomenal performance.» SUDWEST PRESSE

«Bright performance, all in the dark» PORTLAND PRESS HERALD

«..an unqualified success» MAINECLASSICALBEAT.COM

Lights Out inviterer nok ein gong til ein klassisk konsert i absolutt mørke. Sidan sist har trioen turnert Europa og USA med fulle hus og strålande kritikkar. Denne gongen kjem dei med eit splitter nytt program som nyttar eit mørklagt konsertlokale på ein kreativ måte for å skape ei sterk tredimensjonal lyttaroppleving.

 

Som ein del av konseptet får ikkje publikum vite programmet før etter konserten er ferdig. Dette for å lage ei så ope, forundringsfull og fordomslaus oppleving som mogleg. Men vi kan røpe at kveldens musikk er skrive av ei gruppe unge rebelske komponistar som sprenger grensene for kva klassisk musikk er og kan vere. Inspirert av m.a. minimalisme, droner, ambient og pop har dei skapt sitt eige uttrykk som er ytst stemningsfullt, rikt på nye teksturar og fullt av overraskingar.

 

Denne heilt spesielle konserten gir lyttaren ei ny oppleving av levande musikk og eigen høyrsel. I totalt mørke får lyden ein utruleg intimitet og avstanden mellom lyttar og publikum forsvinn. Når du blir leia inn i det mørklagte konsertlokalet og konserten byrjar, er det berre musikken og deg igjen. Ei garantert annleis konsertoppleving ein seint vil gløyme!

 

Lights Out er Magnus Boye Hansen på fiolin, Steven Walter på cello og Mathias Susaas Halvorsen på klaver.

 

Konserten er utan pause og varer ca. 1 time.

 

For meir info se: www.lightsouttrio.com

 

 

Tor Jonsson kveld

Med

* Andreas Hompland kåserer (med løynleg bonusspor …)

* Kirsten og Gunnar Bjune gjev ynskereprise på miniføredrag frå Maridalen i juni

* Tone Ringen les dikt og syng

* Aslak Brimi spelar musikk frå Gudbrandsdalen

  

Tilskipar: målnemnda i Bondeungdomslaget i Oslo med stønad frå Fylkesmållaget Vikværingen

 

 

 

Liggekonsert med Slagr

Liggekonsertar, den beste gåva til deg sjølv og andre.

Å ligge uforstyrra under eit mjukt teppe ein stad mellom søvn og vaken tilstand medan langsam, skjør musikk faldar seg ut, kan du oppleve to onsdagar i haust: 14. oktober og 25. november. Hald av datoane for ei unik oppleving!

Musikken til Slagr – for cello, hardingfele, vibrafon og glas – rører seg stille avstad i grenseland mellom fleire sjangrar. Vi kallar det akustisk ambient, eller meditativ kammerfolkemusikk. Å ligge ned og lytte til musikk kan gi djup avspenning, ein slags meditasjon musikken leier merksemda. Det kan også vere som ein heilt vanleg konsert, berre meir behageleg. Eller du kan tillate deg å flyte inn og ut av søvnen medan skiljet mellom draum og verkelegheit vert viska ut.

Slagr har lang erfaring med å spele liggekonsertar. På heimesidene våre kan du blant anna sjå oss spele i sengeavdelinga på Ikea! Alle som kjem på liggekonsertane får utdelt pledd og liggeunderlag.

Konsertane varer omtrent ein time.

Sjå meir om Slagr.

Rosenkrantz´ gate 8, 0159 Oslo, Noreg: