Der Jiddishe King Lear

Der Jiddishe King Lear

Før 2. verdenskrig var jiddish teater ein levende del av norsk-jødisk liv og kultur. Jødisk Museum i Oslo bringer ein av dei mest populære teaterframsyningane tilbake til samme scene som vart nytta i 1930-åra.

State Jewish Theatre, Buchuresti, i dag ein av få jødiske teaterscener i Europa, har eit stort repertoar av framsyningar spelt på jiddish. No gjestar dei Oslo med det kjende stykket.

The Jewish King Lear(poster) (2)

 

 

 

 

 

 

Pavlovs tispe

Camara Joof har saman med regissør Kai Johnsen utvikla ei framsyning som kretsar kring hendingar i hennar eige liv, der ho har kome til kort eller gått for langt.

Framsyninga er ei personleg reise gjennom eit kulturelt vegkryss, frå ungdomstid i Sandefjord, via formande år i Oslo, ut i verda, og tilbake igjen. Tekstane handlar mellom anna om kva blikk vi ser kvarandre med, om språk og makt, og om korleis verda formar identiteten din.

Velkomen til ei seriøs, sjangerleikande og morosam framsyning om utanforskapen sine konsekvensar!