Kulturkveld om Vinje

Aasmund Olavsson Vinje vart fødd i 1818, og i år er det difor 200-årshøgtid for denne diktaren, journalisten og målmannen. Vinje var ein av dei fyrste til å ta i bruk landsmålet, og han gav ut bladet Dølen frå 1858 fram til han døydde i 1870. Ferdaminne frå sumaren 1860 og dikt som Vaaren og Ved Rundarne er mellom hovudverka til Vinje. Diktaren frå Vest-Telemark var ven av Ivar Aasen, og Vinje viste at nynorsken godt kunne brukast praktisk i pressa og lyrikk.

 

Den 12. september vert det kulturkveld om Vinje i Nynorskens hus.

Jon Severud kåserer: Vinje – ein tvisynt europear. Frå Ferdaminne til Bretland og britarne.

Ingerid Louise Birkeland og Vegar Sandholt framfører songar av Aasmund Olavsson Vinje og Edvard Grieg.

 

Teatersalen, Nynorskens hus

Fri inngang.

Dato
12. september 2018
Kl.19.00
Stad
Nynorskens hus
Rosenkrantz' gt 8

Følg oss på sosiale media