Frå litteratur til film – Språklege val og refleksjonar

Regissør Anders T. Andersen viser utdrag av den nye filmen FUGLANE av Tarjei Vesaas i nynorsk språkdrakt.

Regissør Yngvild Flikke presenterer og viser utdrag av filmen «Kvinner i for store herreskjorter».
Filmen har dialekt/nynorsk språkdrakt.

Samtale om språkutviklinga i norsk film.
I panelet: Ola E. Bø, Guri Kulås, Nina Refseth, Yngvild Flikke og Anders T. Andersen.

Teksting av norsk film
Prinsipp om språkleg jamstelling og praksis

 

Omvising – Ein målar kjem heim

Omvising i permanent utstilling av verk av Aksel Waldemar Johannessen.

Aksel Waldemar Johannessen var ein gløymt målar. I over 20 år har Haakon Mehren arbeidd for at den unike nasjonale kunst- og kulturskatten skulle få ein verdig plass. Verka har fått internasjonal åtgaum og reist ein vesentleg debatt nasjonalt. Men 6. mai 2015, 93 år etter kunstnaren gjekk bort, har bileta funne sin heim – i Teatersalen og Heimen, der Johannessen hadde sitt virke. Johannessen er den nasjonale rørsla og arbeidarrørsla sin målar. Velkomen til omvising!

  • Frå kl. 18.30 Enkel servering frå Kaffistova
  • Kl. 18.50 Velkommen ved Terje Svindseth, leiar i BUL.
  • Ein flamme som brenn. Utdrag inspirert av «Der Vergessene Maler» av Alexander Kratzer og Hulda Garborg sine dagbøker. Ved Anders Nordhammer og Mari Elise Haugen, Teaterlaget BUL.
  • Norskdomsrørsla og arbeidarørsla sin målar, ved Haakon Mehren.
  • Målaren og grafikaren Aksel Waldemar Johannessen – ei omvising, ved Øyvind Storm Bjerke.
  • Sal av bøker.

Innramming og oppheng: Galleri Tonne.

Programmet varer til 20.00.

oivindbj
Øyvind Storm Bjerke

haakonmehren
Haakon Mehren

Hav av Jon Fosse nominert til Ibsenprisen

Jon Fosse er nominert for stykket Hav, Kim Atle Hansen for stykket Sensurert, og Cecilie Løveid for stykket Visning.

Årets nasjonale Ibsenpris blir delt ut i Skien 14. oktober kl 19.00 i Ibsenhuset.

Den nasjonale Ibsenprisen er Skien kommune sin pris og landets einaste dramatikkpris.

Prisen blei for første gong delt ut i 1986 og er på 150 000 kr, samt ein statuett av Nina Sundbye.

Ibsenprisen blir delt ut til ein norsk dramatikar som har fått oppført eit nytt verk for barn eller vaksne ved eit profesjonelt teater siste året, eller for eit samla forfattarskap.

JON FOSSE er nominert for stykket HAV
Hav hadde premiere under Festspillene i Bergen 22. mai 2014.

KIM ATLE HANSEN er nominert for stykket SENSURERT
Sensurert hadde premiere på Det Norske Teater 20. november 2014.

CECILIE LØVEID er nominert for stykket VISNING
Visning hadde premiere på Nathionalteateret 23. januar 2014.

Juryens leiar er Anette Therese Pettersen, Norsk kritikerlag.

Foto: Tom A. Kolstad (samlaget.no)