Omvising – Ein målar kjem heim

Omvising i permanent utstilling av verk av Aksel Waldemar Johannessen.

Aksel Waldemar Johannessen var ein gløymt målar. I over 20 år har Haakon Mehren arbeidd for at den unike nasjonale kunst- og kulturskatten skulle få ein verdig plass. Verka har fått internasjonal åtgaum og reist ein vesentleg debatt nasjonalt. Men 6. mai 2015, 93 år etter kunstnaren gjekk bort, har bileta funne sin heim – i Teatersalen og Heimen, der Johannessen hadde sitt virke. Johannessen er den nasjonale rørsla og arbeidarrørsla sin målar. Velkomen til omvising!

  • Frå kl. 18.30 Enkel servering frå Kaffistova
  • Kl. 18.50 Velkommen ved Terje Svindseth, leiar i BUL.
  • Ein flamme som brenn. Utdrag inspirert av «Der Vergessene Maler» av Alexander Kratzer og Hulda Garborg sine dagbøker. Ved Anders Nordhammer og Mari Elise Haugen, Teaterlaget BUL.
  • Norskdomsrørsla og arbeidarørsla sin målar, ved Haakon Mehren.
  • Målaren og grafikaren Aksel Waldemar Johannessen – ei omvising, ved Øyvind Storm Bjerke.
  • Sal av bøker.

Innramming og oppheng: Galleri Tonne.

Programmet varer til 20.00.

oivindbj
Øyvind Storm Bjerke

haakonmehren
Haakon Mehren