Sound/Words/Bodies

Ideen bak framsyninga er basert på tanken til musikaren Tony Oxley om at «musikk startar frå stilla» og vi vil vise at kommunikasjon også krev stille. Nokre gonger kan denne stilla gjere at vi minnest dei tinga vi elska å gjere. Vi er opptatt av korleis vi kommuniserer gjennom det fysiske og kvar det fører oss.

Prosjektet er eit samarbeid mellom dansarar og musikarar frå Noreg og Litauen og er støtta av Den mangfaldige scenen.
Arrangementet har inga aldersgrense.

Koreografi/idé: Edwin Cabascango
Utøvarar: Migle Praniauskaite, Paulius Prievelis, Edwin Cabascango
Musikk: Safaa Al- Saadi

Billettar: 100 kr
Send ein e-post til textureandmovement@gmail.com for å resevere billettar. Billettane kan også kjøpast i døra.

Foto: Darja Olsevskaja