Marcus Paus & Trygve Madsen

Saturday Classics og Norsk Musikforlag presenterer komponisten Marcus Paus i si fulle breidde, med ein heilaftan i Nynorskens hus.

Marcus har i tillegg tatt med seg to komponistar som står hjartet hans nært. Den eine har halde på i ein mannsalder og er eit velkjent namn i både inn- og utland. Den andre er ung og i starten av karrieren sin, men som i følgje Marcus skriv godt og utmerkar seg som eit stort talent.

Det er med andre ord duka for eit spanande møte mellom komponistane Marcus Paus , Trygve Madsen og Amund Vaage!

Program:

Marcus Paus: Marble Songs

Trygve Madsen: Preludie over namnet BACH

Paus & Madsen: Romansar til tekstar av André Bjerke

Marcus Paus: Momento Mori

Trygve Madsen: Sonate for bratsj og piano

Amund Vaage: Klaverstykke

Marcus Paus: Sonate for cello og piano

  • Epilogue
  • Scherzo

 

Utøvarar:

Jan Bertelsen, obo

Julie Kleive, song

Joachim Kwetzinsky, piano

Johannes Martens, cello

Bendik Foss, bratsj

Magne Fossum Løvdal, piano

Marcus Paus, i samtalar

 

Konserten blir gjort i samarbeid med Norsk Musikforlag og Musikk-Husets Forlag.

https://musikkforlagene.no/

 

For meir info om Saturday Classics:

http://www.saturdayclassics.no/