Den mangfaldige scenen har fått pris

Den mangfaldige scenen er gjennom Det Norske Teatret tildelt ein pris frå Norsk publikumsutvikling. Takk til juryen  for at de har vurdert og sett arbeidet vi gjer. Denne prisen er til stor inspirasjon.

 

I verda vide, vidstrekt leve,

lange år og ærleg streve,

Alltid granske, alltid grunne,

ofte famne, aldri lukke,

trufast ha i hevd det eldste,

vennleg ta imot det nye,

muntert sinn og klare sikte:

Nå! så kjem ein vel eit stykke.

FRÅ GOTT UND WELT

AV J .W. GOETHE

T I L NORSK VED TOVE BAKKE