Oppføringer av kari

BULder og brak: Stålverk

For første gong set hallinggruppa BULder og brak opp ei eiga forestilling! I framsyninga «Stålverk» har gruppa med koreograf og instruktør Anders Aasberg latt seg inspirere av den industrielle revolusjonen, og bøndene si søken etter lykke i byane som industriarbeidarar. BULder og brak er Barnelaget i BUL Oslo si eiga hallingdansgruppe. Dei har trent saman […]

Ultima: NING

«Ein rikskonsert» – ei undersøking av musikalsk fellesskap i Noreg i globaliseringa, sjølvrealiseringa og kommersialismens tid. Av: Amund Sjøli Sveen, Erik Dæhlin, Ignas Krunglevicius, Alwynne Pritchard, Kristin Norderval og Trond Reinholdtsen. Utfordringar knytt til nasjonalstat, globalisering og multikulturalisme er i dag sentrale problemstillingar både i Noreg og i resten av verda. Musikk markerer identitet, tilhøyrsle – og […]

Tango vs. folkedans. MØTE – ein studie

Ein dansekonsert der finsk og argentinsk tango møter norsk folkedans, song og dikt. Ein stad der folk møtest. Ei utforsking av rørslespråk og kryssingspunkt. Medverkande Piassavakvartetten: Hans Petter Bakketeig, Håkon Heyerdahl, Bo Engdal og Tom Haavardstun Fele: Vegar Vårdal Folkedansarar: Anbjørg Myhra Bergwitz, Simon Løvald, Knut Nedregaard og Marianne Dahl Tangodansarar: Anniken Seglem Krokstad og Jarle Stabell Bydelagskoret i Oslo med dirigent Anne-Line Sandegren Symra og Tangoskolen […]

Opning av Nynorskens Hus

Velkommen til opninga av Nynorskens hus og Velkommen til premiere på Jon Fosses  Hav i Teatersalen til BUL Opninga og premier 26. september kl. 17.15 i Rosenkrantz» gate 8, utanfor Teatersalen. Hav vert spela kl. 18.00 og kl. 20.00. NYNORSKENS HUS OG HAUSTFESTIVALEN 2014 Nynorskens hus skal vere eit samlingspunkt for musikk, dans, språk, litteratur, […]

JUBELhelga 2014 – 17.-18. oktober!

Leikarringen i BUL feirer 95 år med JUBELhelg! Til å feste saman med oss har me Erlend Viken trio, Tron Steffen Westberg, Tore Bolstad, Ami Dregelid, Einar Olav Larsen trio og fler. Det skal bli ordentlig gøy! Me feirar to dagar til ende og håper du vil vera med begge dagar. Det koster 500 kr […]

Hav av Jon Fosse

Livets nøkkelscener Den nye framsyninga HAV tar oss med inn i Jon Fosse sitt symbollada univers. Samstundes møter vi dei leikande og forsonlege «små menneska» hans, som får eit stort lys over liva liv. Vi er kanskje på ein båt på eit hav. Her møtes ulike menneske, som delvis er ukjende for kvarandre, og delvis […]

Boklansering: Frå Asker til Eden

Alfred Fidjestøl og Samlaget lanserer boka Frå Asker til Eden. Den såkalla Askerkretsen rundt Arne og Hulda Garborg og Marta og Rasmus Steinsvik på Labråten i Hvalstad i Asker, var ein kulturpolitisk maktfaktor som har vore med å endre og påverke korleis Noreg ser ut den dag i dag. Eit lite og skiftande miljø bygde […]

Ein samtale, ein verkstad om kjønn, likeverd og religion

I eit samarbeid med filmskapar og kunstnar Nefise Özkal Lorentzen ønskjer vi å reise og drøfte grunnleggande spørsmål om kjønn, likeverd og religion, og om korleis vi bevisst og ikkje bevisst går inn i spørsmåla. Vi ønskjer å skape større openheit, ein meir kvalifisert samtale og innsikt kring problemstillingar som er kompliserte og pregar svært […]

Ljodahått

Norsk kulturarv ein stad mellom Arcade Fire og Leonard Cohen Ljodahått er ein hyllest til Noregs litteratur- og poesitradisjon. Her får du høyre diktsongar med element av rock, folk, vise og jazz. Ljodahått, etter norrønt «ljóðaháttr», betyr trollsang eller magisk sang, men også motstridande stemmer/klangar. Ljodahått formidlar norsk kulturarv, tolka gjennom musikk og stemmer for […]

17. mai i Bondeungdomslaget

Bondeungdomslaget i Oslo inviterer tradisjonen tru til 17. mai-feiring der Leikarringen dansar opp Karl Johan, Feststund i Teatersalen og Brusteinsball. Kl. 09.15 Markering ved Aasen-bautaen Studentmållaget legg ned blomar ved grav til Ivar Aasen på Vår Frelsers Gravlund. Kl. 09.15 Leikarringen dansar opp Karl Johan Danseleiarar Marianne Dahl og Vegar Vårdal. Musikarar Ole Nilssen og Bjørn […]