Sound/Words/Bodies

Ideen bak framsyninga er basert på tanken til musikaren Tony Oxley om at «musikk startar frå stilla» og vi vil vise at kommunikasjon også krev stille. Nokre gonger kan denne stilla gjere at vi minnest dei tinga vi elska å gjere. Vi er opptatt av korleis vi kommuniserer gjennom det fysiske og kvar det fører oss.

Prosjektet er eit samarbeid mellom dansarar og musikarar frå Noreg og Litauen og er støtta av Den mangfaldige scenen.
Arrangementet har inga aldersgrense.

Koreografi/idé: Edwin Cabascango
Utøvarar: Migle Praniauskaite, Paulius Prievelis, Edwin Cabascango
Musikk: Safaa Al- Saadi

Billettar: 100 kr
Send ein e-post til textureandmovement@gmail.com for å resevere billettar. Billettane kan også kjøpast i døra.

Foto: Darja Olsevskaja

Lilla

Den mangfaldige scenen presenterer «Lilla» av Jon Fosse

 

I eit lite øvingslokale, kaldt, mørkt og utan vindauge, har fire gutar stabla på beina ein draum om at noko stort skal hende. No har dei spela så lenge at spelejobbar og fans endeleg ser ut til å vere innanfor rekkevidde, men så ein dag kjem det uventa besøk … Det som såg ut til å vere det beste i livet, blir med eitt det verste …

I rollene:

Guten: Michael Rajaji
Jenta: Ane Ranes
Trommeslagaren: Jacob Nasseri
Bassisten: Henrik Smedal Olsen
Vokalisten: William Roberts

Regi: Anders Nordhammer
Regiassistent: Marianne Ek Hagen

 

Premiere 2. mars kl. 19.00
Framsyningar laurdag 3. mars kl. 19.00 og søndag 4. mars kl. 19.00.

Facebook-hending