SIGD – ein poetisk konsert

Med Benedicte Maurseth (hardingfele og vokal) og Ruth Lillegraven (opplesing)

den eine / etter den andre / vil bryne seg på / framandbjørnen / sjur i oppetun / lars i utetun /hans i midttun / dei gjev seg i kast / bryt og bender

Konserten er basert på diktsamlinga av Ruth Lillegraven.

Endre veks opp som odelsgut i ei vestlandsbygd på 1800-talet. Han skal vere som faren – og fedrane før han. Som ung mann treff han Abelone, giftar seg med henne og overtek garden. Framtida ser ljos ut – til Endre blir sjuk og sengeliggjande, og lyt selje garden. Kven er han no? Og kva skal han leve for? Det er då bøkene kjem til han frå andre sida av havet, og tek han med ut i verda.

Sigd er ei forteljing i dikts form om eit enkelt, men samstundes storslått liv, om ikkje lenger å kunne vere den ein skulle vere og måtte finne meining i livet slik det vart, om ei tid som ikkje finst meir, og om alt som er likt, til alle tider. Om mennesket i naturen og naturen i mennesket, om å lese, lære og leve, om å vere i ro og å reise. Men dette er også kjærleikshistoria om Endre og Abelone – dei som må lage seg sitt heilt eige språk for igjen å kunne snakke saman.

Benedicte Maurseth er ein folkemusikar som i mange år har bruka det litterære landskapet som inspirasjon til sitt musikalske arbeid. Ho har spelt til ei rekkje ulike forfattarar og skodespelarar sine opplesingar, og har i tillegg komponert musikk til Jon Fosse sine romanar Andvake og Morgon og Kveld ved Det Norske Teatret og Nationaltheatret.

Musikken til forteljinga Sigd er ei blanding mellom improvisasjonsmusikk, tradisjonell folkemusikk og nykomponert folkemusikk for hardingfele og vokal. Maurseth lyttar og brukar rytmen og strukturen til teksten og opplesaren, og limer det saman med slåttar og lydlandskap som gjev puls og pust og underbyggjer og kontrasterer forteljinga.

Benedicte Maurseth (f.1983), frå Eidfjord i Hardanger, er hardingfelespelar. Ho har turnert mykje både i Noreg og internasjonalt. Maurseth har også fleire CD-utgjevingar bak seg og har gitt ut boka Å vera ingenting – Samtalar med spelemannen Knut Hamre.

Ruth Lillegraven (f. 1978) kjem frå Granvin i Hardanger og bur no i Lommedalen i Bærum. Ho har gitt ut tre diktsamlingar, ein roman og fleire småbarnsbøker. For diktsamlinga Urd (2013) vann ho Brageprisen og Bokbloggarprisen det året.

Ruth Lillegravens diktbok Sigd fra 2016 ble trukket fram i årets beste bøker-kåringer i VG, Dagbladet og Dagsavisen. 

Kristian Wikborg Wiese i Dagsavisen skrev følgende om boka: «Vakkert og lyrisk, enkelt og likevel komplekst om et liv slik det kan ha artet seg. Lillegraven skriver fram bygda og naturen på en så levende måte at man nærmest lukter gress og løv, kjenner varmen fra sola og hører snøen som legger seg på tunet.»

Guri Hjeltnes i VG: «En vakker diktsamling med korte, bratte verselinjer nedover og oppover idene bringer leseren fremover i det vestlandske landskapet, i en familiesaga som strekker seg bakover og fremover. Elegant».  

Maya Troberg Djuve i Dagbladet: «Et bevegende, klart og klanglig livsløpsdikt om odelsgutten Endres liv på 1800-tallet, formidlet med overveldende følsomhet og gehør for menneske og natur.»

 

Sindre Ekrheim i Dag og Tid: «Gjennom å byte synsvinklar, by på ei variert typografisk utforming, ved å veksle mellom rytmiske diktsekvensar og prosastykke der indre monologar vert presenterte, lagar Lillegraven ein mangslungen mosaikk der natur, historie og livssoge vert vovne saman. … Også denne diktsamlinga, som toppar statistikken over selde lyrikkbøker, viser kvaliteten i forfattarskapet hennar» 

Silje Stavrum i BT: “Fortjener en fullsatt bybane av lesere […] Så klanglig, så godt orkestrert, og så vakkert at den oppleves som helstøpt.” 

Wærp i Aftenposten: «[…]Dette gjør boken til lett og varierende lesning, lett da i ordets beste betydning. Det er rytmen og klangen som er Lillegravens styrke, i tillegg til det episke drivet. Av og til kan det minne om Aslaug Vaas dikt fra Telemark, som når bygdefolket hos Lillegraven går i møte med en russisk brunbjørn som kommer med omvandrende tivolikarer: 

 

 

 

 

Oslo snakkar

Ei 5 timar iscenesatt samtale. Desse menneska, som tilsynelatande ikkje kjenner kvarandre, har møtt opp  fordi dei ber på ei slags skam.

Og det heile blir til ein film.

Eit samarbeid mellom Den mangfaldige scenen, Spire , Intergral film og Klimafestivalen 2017

 

Slagr- liggekonsert

Slagr held fram med liggekonsertar på Nynorskens hus. Å ligge uforstyrra under eit mjukt teppe ein stad mellom svevn og vaken tilstand medan langsom, skjør musikk faldar seg ut, kan du oppleve to onsdagar i vår: 25. januar og 1. mars. Hald av datoane for unike opplevingar!

Musikken til Slagr – for cello, hardingfele, vibrafon og glas – rører seg stille avstad i grenseland mellom fleire sjangrar. Vi kallar det akustisk ambient, eller meditativ kammerfolkemusikk. Å ligge ned og lytte til musikk kan gi djup avspenning, ein slags meditasjon der musikken leiar merksemda. Det kan også vere som ein helt vanleg konsert, berre meir behageleg. Eller du kan tillate deg å flyte inn og ut av søvnen medan skillet mellom draum og verkelegheit vert viska ut.

Slagr har lang erfaring med å spele liggekonsertar. På heimesidene våre kan du blant anna sjå oss spele i sengeavdelinga på Ikea! Alle som kjem på liggekonsertane får utdelt pledd og liggeunderlag.

 

Onsdag 14. oktober – kl. 20.00

Onsdag 25. november – kl. 20.00

 

Konsertane varer omtrent ein time. Nynorskens hus, Rosenkrantzgate 8

Inngang kr. 150,-

 

Du kan førehandsbestille billettar her: www.slagr.com/liggekonsert

Toneliv

SARA AIMÉE SMISETH

SPELAR MUSIKK AV OG FORTEL OM

EDVARD GRIEG

Pianist Sara Aimée Smiseth vart ferdig med sin master i soloutøving frå Norges musikkhøgskole i 2013. Sidan då har ho utmerka seg med sin kombinasjon av muntleg formidling og briljant klaverspel. Til dagleg jobbar ho som frilanspianist og som formidlar og pianist i Den Norske Opera & Ballett. Der har ho mellom anna introduksjonar til framsyningar, omvisingar, og spelar ved pedagogiske opplegg for barn.

Toneliv

SARA AIMÉE SMISETH

SPELAR MUSIKK AV OG FORTEL OM

HALFDAN KJERULF

Pianist Sara Aimée Smiseth vart ferdig med sin master i soloutøving frå Norges musikkhøgskole i 2013. Sidan då har ho utmerka seg med sin kombinasjon av muntleg formidling og briljant klaverspel. Til dagleg jobbar ho som frilanspianist og som formidlar og pianist i Den Norske Opera & Ballett. Der har ho mellom anna introduksjonar til framsyningar, omvisingar, og spelar ved pedagogiske opplegg for barn.